Minister edukacji narodowej Anna Zalewska uzyskała w niedzielnych wyborach mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Będzie w związku z tym odwołana ze stanowiska, ale nie ma jeszcze informacji, kiedy to nastąpi i kto zajmie jej miejsce w resorcie.
Krzysztof Sobczak
27.05.2019
Zarządzanie oświatą
Kolejki do sekretariatów, wyższe progi punktowe, a tym samym mniejsza szansa na dostanie się do wymarzonej szkoły - reforma oświaty wkracza w fazę budzącą największe kontrowersje. Naukę w liceach, technikach i szkołach branżowych rozpocznie podwójny rocznik uczniów. Dla części może zabraknąć miejsc.
Monika Sewastianowicz
27.05.2019
Zarządzanie oświatą
Poseł Grzegorz Furgo spytał resort edukacji o odpowiedzialność nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkoły za niepowiadomienie organów ścigania o czynie pedofilskim popełnionym przez księdza. MEN tłumaczy, że nauczyciel i dyrektor szkoły podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie precyzując przy tym, czy wyciągnięto jakieś konsekwencje wobec osób związanych ze sprawą.
Monika Sewastianowicz
25.05.2019
Zalane pomieszczenia, uszkodzone dachy, brak prądu - 17 szkół i placówek oświatowych ucierpiało z powodu ulewnych deszczy, trąby powietrznej i uderzenia pioruna. MEN przypomina, że samorządy mogą skorzystać z pomocy finansowej na usunięcie skutków gwałtownych burz, które przeszły w tym tygodniu nad czterema południowymi województwami.
Agnieszka Matłacz
23.05.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Poprawa wynagrodzeń nauczycieli to jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnym znaczeniu, dlatego wszelkie regulacje płacowe dla tej grupy powinny być odpowiednie do rangi wykonywanego zawodu - podkreśla wiceminister edukacji Maciej Kopeć
Monika Sewastianowicz
23.05.2019
Kadry w oświacie
Poznań przyzna stypendium laureatom i finalistom olimpiad, którzy zaczną studia w tym mieście. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2019 r.
Monika Sewastianowicz
23.05.2019
W Systemie Informacji Oświatowej należy odnotowywać przyczyny nieprowadzenia zajęć - odpowiada wiceminister edukacji Maciej Kopeć na pytanie o odnotowywaniu przez MEN informacji o udziale nauczyciela w strajku. Wątpliwości co do tej kwestii podnosił też Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Monika Sewastianowicz
22.05.2019
Reforma oświaty została starannie przygotowana, a jej wdrażanie jest stale monitorowane. Zmiany były odpowiedzią na oczekiwania większości Polaków - wyjaśnia MEN w odpowiedzi na raport NIK. Podkreśla też, że nie ma problemu z podwójnym rocznikiem uczniów, bo największe miasta na prawach powiatu potwierdzają, że miejsc w szkołach wystarczy dla wszystkich.
Monika Sewastianowicz
22.05.2019
Minister nie przeprowadził rzetelnych i kompleksowych analiz dotyczących kumulacji roczników. Zabrakło też refleksji przy tworzeniu nowych podstaw programowych. Raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia suchej nitki na reformie oświaty. Wynika z niego, że zmiany pogorszyły warunki w co trzeciej szkole.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
22.05.2019
Zarządzanie oświatą
Największe miasta żądają od państwa zwrotu ponad 100 mln złotych za "deformę" oświaty. Samorządy podkreślają, że to dopiero początek ich roszczeń. Jednak dalsza ścieżka postępowania może okazać się wyboista, bo brakuje dokładnych standardów, dzięki którym dałoby się zdefiniować, jakie wydatki na prowadzenie placówek oświatowych państwo ma obowiązek zwrócić gminie.
Monika Sewastianowicz
22.05.2019
Administracja publiczna Finanse
Pod presją premiera Mateusza Morawieckiego ministerstwo edukacji w ekspresowym tempie przygotowało projekt rozporządzenia przesuwający termin zakończenia roku szkolnego.Wszystko przez Boże Ciało.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Szybka zmiana daty zakończenia roku szkolnego jak w soczewce pokazuje problemy centralnego zarządzania oświatą. Brakuje w nim głosu rozsądnych rodziców i samorządów, a szkoła stała się zakładnikiem państwa i nauczycieli.
Jolanta Ojczyk
21.05.2019
Z powodu Bożego Ciała rok szkolny będzie krótszy - uczniowie dostaną świadectwa już w środę, 19 czerwca. Zapowiedział to Mateusz Morawiecki, ale dłuższych wakacji nie wprowadza się ustną decyzją premiera - wymaga to znowelizowania dwóch rozporządzeń. Będą to kolejne z serii szybkich zmian w prawie oświatowym.
Monika Sewastianowicz
21.05.2019
Minister edukacji podpisała rozporządzenie ws. podstaw podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż.
Monika Sewastianowicz
20.05.2019
Zarządzanie oświatą

Rok szkolny będzie krótszy

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rok szkolny skończy się w tym roku wcześniej - nie w piątek 21 czerwca, jak planowano, a już w środę 19 czerwca - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.
Agnieszka Matłacz
18.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Minister edukacji podpisała rozporządzenie, które wprowadza nową podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Uczeń pozna wymagania na egzaminie zawodowym, czyli to, czego będzie się uczyć, a nauczyciel będzie mieć jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania.
Agnieszka Matłacz
18.05.2019
Zarządzanie oświatą
Z danych ZNP wynika, że członkowie komisji nadzorujących egzaminy dostawali po kilkaset złotych za dzień pracy. Posłowie pytają MEN, ile faktycznie zapłacono osobom pomagającym podczas strajku nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Zmiany w Karcie Nauczyciela najprawdopodobniej już wkrótce przejdą całą procedurę legislacyjną. Resort edukacji chce, by były uchwalone jako projekt poselski. Ustawa ma wdrożyć rozwiązania, które MEN zapowiadał w negocjacjach ze związkami zawodowymi.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Kadry w oświacie
Bez autorytetu, jakim ciszy się Kościół, wieloletnie ukrywanie pedofilii nie byłoby możliwe. Zwolnienie tej instytucji z odpowiedzialności cywilnej względem ofiar byłoby więc głęboko nieetyczne i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
17.05.2019
Prawo cywilne Szkoła i uczeń
MEN po raz kolejny odmawia informacji na temat kosztów kampanii informacyjnych. Tym razem chodzi o wartość umów, które zawarł z Telewizją Polską. Według MEN takie dane objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele nie będą urzędnikami - pogłoski o pracach nad kodeksem urzędniczym dementuje ministerstwo przedsiębiorczości. Takie rozwiązanie miała proponować szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz. Pedagodzy w służbie cywilnej mogliby liczyć na wyższe dodatki, ale jednocześnie zostaliby objęci zakazem strajku.
Monika Sewastianowicz
17.05.2019
Kadry w oświacie
Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się do wszystkich kuratorów oświaty o powołanie rzecznika praw ucznia w każdym województwie. Mają być wsparciem dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Według RPD pomoże to zapobieganiu takim tragediom, do jakiej doszło w szkole w Wawrze.
Monika Sewastianowicz
16.05.2019
Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w gminie, w szkołach prowadzonych przez powiat lub przez województwo. Przygotował projekt uchwały w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
16.05.2019
Nauczyciele wzywają do tego, by zrobić krzywdę uczniom - mówiła w kwietniu podczas strajku nauczycieli małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, komentując wiadomości niektórych pedagogów. Podkreślała, że nie są godni tego zawodu. Według rzecznika praw obywatelskich takie słowa urzędnika państwowego wzbudzają niechęć i pogardę do całej grupy zawodowej.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
W ministerstwie przedsiębiorczości pojawił się pomysł, by nauczyciele zostali członkami korpusu służby cywilnej. Zyskaliby prawo do dodatków, zachowując wiele posiadanych uprawnień. Nie mogliby natomiast strajkować i zmieniłyby się kryteria naboru.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
Kadry w oświacie
Automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Każdego roku ministerstwo będzie publikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
Rozpoczynamy obywatelskie narady w szkołach poświęcone przyszłości edukacji. Interesuje nas rozmowa autentyczna a nie stadionowa – zapowiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz. Postulaty zostaną podsumowane podczas dużej debaty o edukacji.
Monika Sewastianowicz
14.05.2019
Na świadectwach pojawią się nowe znaki graficzne Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zmieni się element tekstowy znaków umieszczanych na dokumencie.
Monika Sewastianowicz
14.05.2019

Za edukację seksualną do więzienia - nowa inicjatywa obywatelska

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przez edukację seksualną oswaja się dzieci z seksem już od najmłodszych lat życia i niszczy naturalne mechanizmy obronne i dziecięcą niewinność – uważają autorzy projektu ustawy, która przewiduje trzy lata więzienia za „propagowanie i pochwalanie przez małoletniego obcowania płciowego".
Monika Sewastianowicz
14.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego udostępnił wzór wniosku o zapomogę z funduszu strajkowego. Pomoc dostaną tylko te osoby, które przystępując do strajku, nie należały do związków zawodowych i strajkowały minimum 9 dni. Pomocą zostanie objętych ok. 16 tys. nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
13.05.2019
Prawo karne