- Jestem przeciwnikiem używania telefonów komórkowych na lekcjach i w czasie przerw, zwłaszcza w szkołach podstawowych – powiedział w czwartek w internetowej części wywiadu Radia Zet szef MEiN Przemysław Czarnek. Dodał, że klarowna decyzja w tej sprawie może zapaść przed wyborami. Według niego dzieci mogłyby zostawiać urządzenia w szafkach na terenie szkoły.

 

Interaktywne metody nauczania

Na początku lutego ogłoszono raport Rady Dzieci i Młodzieży. Jej przewodnicząca Aleksandra Horoszko poinformowała, że młodych ludzi zapytano m.in. o to, czy telefon pomaga im w nauce – 75 proc. uczestników badania zadeklarowało, że tak, 3 proc., że nie, 22 proc., że nie wie.

- Naszym zdaniem polska szkoła nie powinna być miejscem, które będzie zwalczać technologie. Powinna być miejscem, które edukuje (...). Bardzo ważnym dla nas elementem są programy profilaktyczne, informacje, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak radzić sobie z hejtem, ale także ze skutkami nadużywania telefonu – stwierdziła Horoszko.

Czytaj w LEX: Procedury bezpieczeństwa w szkołach - jak skutecznie wdrażać i realizować >

- Chcielibyśmy, by w szkołach zostały wprowadzone nowoczesne, interaktywne metody nauczania – np. korzystanie z aplikacji dostępnych w internecie, które dotyczą tematyki edukacyjnej, Chcemy też, by takie programy jak Laboratoria Przyszłości i Aktywna Tablica, które już teraz są realizowane przez MEiN, były nadal rozwijane – mówiła.

Sprawdź w LEX: Czy szkoła musi uzyskać zgody od rodziców, aby kontaktować się z uczniami oraz z rodzicami uczniów przez pocztę elektroniczną i telefon komórkowy? >

Przedstawiając rekomendacje dla ministra edukacji i nauki w sprawie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach, Horoszko podkreśliła, że w szkołach podstawowych telefony i inne urządzenia mobilne powinny być wykorzystywane wyłącznie za zgodą nauczycieli – albo w konkretnych celach edukacyjnych albo w nagłych przypadkach, np. jeśli uczeń musi skontaktować się z rodzicem.

-Rekomendujemy więc zakaz korzystania z telefonów w celach rozrywkowych zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw" – powiedziała. Dodała, że telefony i inne urządzenia mobilne powinny być schowane w plecakach lub w torbach uczniów – "żeby nie dochodziło do sytuacji konfiskaty mienia - wskazała.

Sprawdź w LEX: Na jakiej podstawie prawnej szkoła może dokonać zapisu w statucie szkoły o zakazie używania telefonów komórkowych? >

Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe Rada rekomenduje umożliwienie starszym uczniom korzystania z telefonów i np. tabletów w trakcie lekcji, w celach edukacyjnych. - Jeżeli chodzi o przerwy, rekomendujemy panu ministrowi, aby decyzja należała do organów szkolnych – do dyrekcji, która podejmie decyzję po konsultacji z radą rodziców– powiedziała Horoszko.

Sprawdź w LEX:

Czy śródroczne oceny z przedmiotów i z zachowania w szkole podstawowej są obowiązkowe? >

Czy w przypadku braków kadrowych uczeń może być nieklasyfikowany z danego przedmiotu? >