Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji Karty Nauczyciela bez poprawek. Nie ma zatem raczej szans na minimalny dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. Wyższa izba parlamentu w środę rozstrzygnie losy Karty Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
26.06.2019
Zarządzanie oświatą
Młodzi, aktywni warszawiacy, uczniowie i studenci, już po raz piętnasty mają szansę ubiegać się o stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendium jest dla każdego, kto uczy się w Warszawie i spełnia kryteria formalne dopuszczające do udziału w konkursie.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Minister edukacji narodowej spotka się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych. Związkowcy deklarują chęć rozmów z MEN. Spotkania mają odbyć się w czwartek i w piątek.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Przepisy wymagają, by 20 proc. podstawy programowej z każdego przedmiotu było realizowane metodą projektową. W praktyce mało kto o tym pamięta i się do tego wymogu stosuje. Z różnych powodów - przyzwyczajeń, braku kompetencji lub pomysłu - mówi Marcin Bruszewski, wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii
Monika Sewastianowicz
25.06.2019

Nowe liceum ze wsparciem MON

Zarządzanie oświatą
MON uzupełnia listę szkół, w których uczniowie mają prawo do bezpłatnego wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania i opieki zdrowotnej. Na liście znajdzie się Wojskowe Liceum Informatyczne w Warszawie. Dodatkowo MON w wyliczeniach uwzględnił reformę oświaty, która przywraca czteroletnie licea.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Zarządzanie oświatą

NIK: Wciąż trudno o miejsce w przedszkolu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dostępność opieki przedszkolnej wciąż szwankuje. W połowie gmin skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli nie było miejsc dla wszystkich dzieci, a prawie jedna trzecia nie dostała się do wybranego przedszkola. Problem dotyczył najczęściej najmłodszych.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zaledwie czterema głosami zdecydowali o tym w poniedziałek delegaci uczestniczący w XXX walnym zebraniu sekcji. Za odwołaniem Proksy z funkcji przewodniczącego głosowało 51 delegatów, przeciw było 55. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie przewodniczego było głównym punktem obrad. Posiedzenie odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Szkoła i uczeń
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by nauczyciele przedszkoli przekonali senatorów do wprowadzenia poprawek do nowelizacji Karty Nauczyciela. Chodzi o minimalną kwotę dodatku dla pedagogów, którą ma wprowadzić ustawa. Według projektu przepis ma dotyczyć tylko pedagogów zatrudnionych w szkołach.
Monika Sewastianowicz
24.06.2019
Zarządzanie oświatą
Koniec z wypełnianiem dokumentacji nauczania na maszynie - epoka komputerów uwzględniona zostanie już nawet w rozporządzeniu MEN. Zmienią się też zasady dotyczące wpisywania danych uczniów, którzy nie mają numeru PESEL oraz dokumentacja nauczania, jeżeli klasyfikacji dokonał dyrektor.
Monika Sewastianowicz
24.06.2019
Zmian w podstawach programowych, kompetencji do kształtowania sieci szkół oraz nowych zasad finansowania edukacji - takich m.in. działań oczekują od Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiciele Koalicji dla edukacji. W jej skład wchodzą samorządowcy, rodzice i nauczyciele.
Monika Sewastianowicz
24.06.2019
Samorząd terytorialny
Samorządowcy nie zgadzają się na pokrywanie ze swoich budżetów obiecanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli. Protestują też przeciwko sposobowi nowelizacji Karty Nauczyciela, który nie dał im szansy się wypowiedzieć. Obawiają się też skutków zapowiedzi rządu o obniżki podatków, która miasta należące do Unii Metropolii Polskich będzie kosztowała 2 mld zł rocznie.
Hanna Hendrysiak
24.06.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Radzi, jak sprawdzić, czy organizator zgłosił wypoczynek oraz gdzie zgłosić ewentualne nieprawidłowości. W bazie wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 666 zgłoszeń.
Monika Sewastianowicz
21.06.2019
Nowela Karty Nauczyciela to kolejny przykład ustawy, którą rząd zgłasza jako projekt poselski, by pominąć wymogi dotyczące ustaw rządowych. Nie do końca wiadomo przez to, kto i w jakiej części sfinansuje nauczycielskie podwyżki. Wzbudza to zrozumiałe oburzenie samorządów i związkowców.
Monika Sewastianowicz
21.06.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do UODO z pytaniem, czy MEN miało prawo gromadzić dane o strajkujących nauczycielach. Rzecznik pytał o to samo resort edukacji, ale nie uzyskał wyczerpującej odpowiedzi. Zdaniem RPO nie ma podstaw do wpisywania takich danych do systemu informacji oświatowej.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Kadry w oświacie
W Polsce 70 proc. dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach językowych, sportowych lub artystycznych. Prawie 60 proc. prowadzących te zajęcia firm ma co najmniej dobrą sytuację finansową, a odsetek z problemami w płatnościach wobec kontrahentów i banków nie przekracza 3 proc. - podaje BIG InfoMonitor.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wpłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku w szołach. Lista osób, które otrzymają pomoc, ogłoszona zostanie 1 lipca 2019 r.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Kadry w oświacie
Ustawa, nad którą pracuje obecnie parlament, przywróci poprzednie zasady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Oznacza to także powrót do krótszego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Będzie to jednak pewien kłopot dla osób, które już rozpoczęły ten proces.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Kadry w oświacie
To czy dojdzie do protestu i jaką ewentualnie będzie miał formę ma być przedyskutowane w wakacje. Zapowiedział to szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz po zakończeniu obrad Zarządu. Przeanalizowane także przebieg kwietniowego strajku.
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2019
Szkoła i uczeń
Samorządowcy odmówili udziału w spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa edukacji na znak protestu przeciwko przerzucaniu na nich obciążeń związanych z nowelizacją Karty nauczyciela. To sytuacja bez precedensu i wyraz desperacji. Samorządowcy obawiają się, że to może doprowadzić do paraliżu samorządu.
Hanna Hendrysiak
18.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nauczyciele w 2019 r. dostaną prawie 15 proc. podwyżki, powinni to potraktować jako sukces - mówił minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji podsumowującej rok szkolny. Dodał, że nie obawia się kontynuacji strajku i zamierza rozmawiać ze związkami o zmianach w wynagrodzeniu i awansie zawodowym. MEN zapewnia też, że nie ma obaw o rekrutację podwójnego rocznika uczniów.
Monika Sewastianowicz
18.06.2019
Kadry w oświacie
Ze względu na skuteczność działania aparatu podatkowego, część środków na podwyżki dla nauczycieli będzie przekazanych z budżetu państwa - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Reszta odpowiedzialności za sfinansowanie 9,6 proc. podwyżki pensji spocznie prawdopodobnie na barkach samorządów.
Monika Sewastianowicz
17.06.2019
Kadry w oświacie

Podwyżki dla nauczycieli obciążą samorządy na 1,3 mld zł

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Rząd przerzuca na samorządy skutki zmian w Karcie Nauczyciela, wyliczone na 1,3 mld zł. Samorządowcy chcą pieniędzy na realizację obiecanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli oraz innych zobowiązań przyjętych przez rząd w trakcie negocjacji z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Resort edukacji obiecuje, że pieniądze będą.
Hanna Hendrysiak
17.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
O tym, kto w szkole jest najważniejszy, czy warto inwestować w nowinki tech-niczne i co można podpatrzeć u innych, z Jerzym Maduzią, dyrektorem Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, zwycięzcą konkursu Super Dyrektor, rozmawia Anna Satel, sekretarz redakcji czasopisma „Dyrektor Szkoły”.
Anna Satel
17.06.2019
Proponowane przez Ordo Iuris zaostrzenie przepisów dotyczących działalności organizacji społecznych w szkołach wywoła efekt mrożący. W dodatku przepisy byłyby na tyle nieprecyzyjne, że odpowiedź na pytanie ucznia groziłaby odpowiedzialnością finansową – uważa Jarosław Jagura, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Jarosław Jagura
17.06.2019
Zarządzanie oświatą
Awans zawodowy i motywowanie nauczycieli powinny wrócić do agendy rozmów, zarówno ze związkami zawodowymi, ale także innymi środowiskami, ekspertami zainteresowaniem polską edukacją - zapowiada minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.
Krzysztof Sobczak
15.06.2019
Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów: ósmoklasisty i gimnazjalnego. Egzaminy poszły dobrze. Gratuluję uczniom, a wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że odbyły się zgodnie z harmonogramem dziękuję – powiedział - ocenił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.
Monika Sewastianowicz
14.06.2019
Zarządzanie oświatą
Wyrażenie opinii o gotowym już projekcie uchwały nie jest tym samym, co podejmowanie działań w celu ustalenia treści tego aktu na etapie jego tworzenia. Wójt gminy nie dopełnił obowiązku uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
Robert Horbaczewski
14.06.2019
Kadry w oświacie
W środę rozpoczynają się wakacje, ale nie milkną pytania o to, co będzie po nich. Czy nauka rozpocznie się zgodnie z planem, czy może nauczyciele będą kontynuować strajk? Sławomir Broniarz, szef ZNP, nie daje jednoznacznej odpowiedzi.
Agnieszka Matłacz
13.06.2019
Zarządzanie oświatą
Profesjonalna edukacja seksualna w szkołach nie powoduje wcześniejszego rozpoczęcia współżycia - podkreśla rzecznik praw obywatelskich. To reakcja na wypowiedzi Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, który sprzeciwia się podpisaniu deklaracji LGBT+. Według RPO wokół edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO narosło wiele mitów.
Monika Sewastianowicz
13.06.2019
Zarządzanie oświatą
Sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej jednogłośnie poparły w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który zakłada m.in. podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów i określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo.
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2019
Szkoła i uczeń