Wiceminister zdrowia zaznacza w wypowiedzi dla PAP, że projekt ustawy o niektórych zawodach medyczny zakłada, że logopeda będzie mógł wykonywać czynności zawodowe w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, działalności gospodarczej i w końcu jako podmiot leczniczy.

Wiceszef MZ odniósł się do podnoszonych przez część logopedów opinii, że przez projekt ustawy regulującej prace 17 zawodów medycznych, w wielu przypadkach będą oni niedługo musieli zamknąć swoje gabinety.

Czytaj także na Prawo.pl: Będzie nowe prawo - gabinety logopedów mogą zniknąć z rynku>>

- Myślę, że tego typu wypowiedzi biorą się bardziej z niezrozumienia szczegółowych zapisów projektu, niż z realnego zagrożenia, bo takowego nie ma  – zapewnił. - Wątpliwości, co do zapisów ustawy chcemy wyjaśnić i wyjaśniamy w trakcie spotkań ze środowiskiem logopedów. Widać jednak nie wszyscy na nie przychodzą, jeżeli nadal podsycany jest medialny strach - dodał. Wiceminister podkreślił, że projekt ustawy przewiduje, iż logopeda będzie mógł wykonywać czynności zawodowe w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, działalności gospodarczej i w końcu - jako podmiot leczniczy. - Widać więc, że każda forma obecnie prowadzonych gabinetów została uwzględniona  - podkreślił.

Sprawdź w LEX: Czy logopeda posiadający kwalifikacje pedagogiczne może być dyrektorem przedszkola? >

 

Porada logopedyczna to nie zawsze świadczenie medyczne 

Jak zaznaczył Piotr Bromber, nie każdy logopeda musi funkcjonować jako placówka medyczna. - Porady logopedyczne to nie zawsze świadczenie medyczne. W takiej sytuacji logopeda nie musi spełniać warunków obowiązujących w placówkach medycznych i nie podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – wskazał. Jednocześnie – jak kontynuował - logopedzi-medycy nadal będą mogli świadczyć swoje usługi w domach pacjentów, czy w miejscach ich pobytu.

Sprawdź w LEX: Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, aby mogła prowadzić zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka? >

Sprawdź w LEX: Czy logopeda zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? >

Logopedzi w szkołach

Wiceszef MZ odniósł się też do kwestii logopedów ze szkół i tego, czy i jak będą mogli funkcjonować po wejściu w życie nowych przepisów. - Nauczyciel logopeda, który spełni warunki wynikające z projektu ustawy, będzie mógł uzyskać wpis do rejestru jako logopeda wykonujący zawód medyczny. W przypadku jednak, gdy pracować będzie wyłącznie w systemie oświaty, nie będzie zobligowany do uzyskania takiego wpisu, a tym samym ustawa go nie dotyczy. Sytuacji gabinetów w szkołach nie regulujemy tą ustawą – wskazał Bromber.

Czytaj w LEX: Zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23 >

Zaznaczył, że celem wprowadzania regulacji ustawowych jest to, by pacjent czuł się bezpiecznie. - Jeżeli idziemy do jakiejkolwiek osoby wykonującej zawód medyczny chcemy mieć pewność, że ma kwalifikacje i zna się na tym, co robi. Obowiązkowy wpis logopedów do rejestru zawodów medycznych daje pacjentowi pewność, że oddaje swoje zdrowie w ręce profesjonalisty - wskazał. - Dodatkowo, dajemy osobom wykonującym jeden z 17 zawodów medycznych możliwość rozwoju zawodowego poprzez choćby dodatkowe, systematyczne dokształcanie. Pragnę podkreślić, że poprzez projektowane rozwiązania chcemy wzmocnić pozycję osób wykonujących zawody medyczne – stwierdził wiceminister Bromber.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor przedszkola może podpisać umowę z niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną na prowadzenie zajęć logopedycznych i terapii integracji sensorycznej w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia niepełnosprawnego? >

Logopedzi chcą osobnej ustawy

W przestrzeni publicznej pojawiają się w ostatnich dniach apele i głosy, że logopedzi nie chcą być objęci projektowaną ustawą o niektórych zawodach medycznych, postulują m.in. opracowanie odrębnej ustawy o zawodzie logopedy. Przekonują m.in., że interdyscyplinarna specyfika wykonywania zawodu logopedy oraz ścieżka kształcenia znacznie odbiegają od charakteru pracy i ścieżek kształcenia pozostałych zawodów ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. (pap/kn)

Sprawdź w LEX: Czy szkoła może zatrudnić nauczyciela tylko do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych? >