Czy logopeda posiadający kwalifikacje pedagogiczne może być dyrektorem przedszkola?

Z formalnego punktu widzenia osoba zatrudniona w przedszkolu na stanowisku nauczyciela logopedy może zostać powołana na stanowisko dyrektora tego przedszkola. W Karcie Nauczyciela mówi się, że przez nauczyciela należy rozumieć: nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, wymienionych m.in. w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych także w publicznych przedszkolach.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach zostały określone w § 20 r.s.k.w.n. Mając zatem powyższe na uwadze należy uznać, że z formalnego punktu widzenia osoba zatrudniona w przedszkolu na stanowisku nauczyciela logopedy może zostać powołana na stanowisko dyrektora tego przedszkola.

Boisz się zmian w prawie? Niepotrzebnie! Poznaj serwis LEX Prawo Oświatowe i zarządzaj szkołą bez problemów>>