Maturę zdało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Najlepsza jest średnia ocen z języka polskiego, ale całkiem niezłe są wyniki z matematyki - zdało ją 86 proc. absolwentów.
Monika Sewastianowicz
04.07.2019
Zarządzanie oświatą
Samorządy mogą bez łamania dyscypliny finansów publicznych zapłacić nauczycielom za czas strajku, jeżeli podpisały stosowne porozumienie ze związkami - wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych. Wyjaśnia też, jak wyliczyć wynagrodzenie za czas strajku.
Monika Sewastianowicz
04.07.2019
Finanse samorządów
Sąd Najwyższy uznał, że zasadne było przywrócenie do pracy na stanowisko nauczyciela historii i katechety, który popadł w konflikt z dyrekcją zespołu szkół. Jednak eksperci Fundacji Helsińskiej twierdzą, że katecheci powinni być traktowani w zakresie zatrudnienia tak, jak wszyscy inni nauczyciele.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2019
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Samorządy dostaną dodatkowy miliard złotych w subwencji oświatowej na obiecane przez rząd podwyżki dla nauczycieli od września tego roku. Zapowiada to resort edukacji, a minister finansów przesuwa środki w budżecie państwa, by zwiększyć subwencję oświatową.
Hanna Hendrysiak
04.07.2019
Zarządzanie oświatą
Wchodząca w życie we wrześniu ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami standaryzuje zakres opieki, kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i na opiekę stomatologiczną – podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Czas, jaki polscy uczniowie poświęcają na prace domowe „nie wydaje się przesadny” - uważa MEN. W odpowiedzi na wątpliwości rzecznika praw obywatelskich podkreśla, że to nauczyciele decydują o tym, ile i co zadawać. Mają przy tym brać pod uwagę obciążenie uczniów.
Monika Sewastianowicz
03.07.2019
MEN chce ograniczyć możliwość podpisywania z nauczycielami umów na czas określony. Nowe przepisy Karty Nauczyciela mogą jednak okazać się mało skuteczne. Wystarczy odpowiednio długa przerwa przed podpisaniem kolejnej umowy.
Monika Sewastianowicz
03.07.2019

Będzie łatwiej skierować niesfornego nastolatka do pracy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Sąd rodzinny może zastosować w przypadku trudnego nastolatka prace społecznie użyteczne. Jednak przepis jest martwy, bo niedoregulowany. Nowa ustawa o nieletnich ma to zmienić wprowadzając m.in. zapis, że wydatki związane z ubezpieczeniem na czas takich prac ponosi państwo. To wyczekiwane rozwiązanie - twierdzą eksperci.
Patrycja Rojek-Socha
03.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Te regulacje są typowym przykładem niszczenia autonomii i autoodpowiedzialności nauczycieli, która powinna podlegać jedynie ocenie opinii społecznej, lokalnej a więc uczniów, ich rodziców - oraz organom społecznym szkoły - ocenia zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych prof. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Bogusław Śliwerski
02.07.2019
Kadry w oświacie

NIK: Trenerzy bez odpowiednich kwalifikacji

Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wyglądają kwalifikacje trenerów sportów wyczynowych po deregulacji tego zawodu. Okazuje się, że nie za dobrze - związki sportowe liberalnie podchodzą do tej kwestii. A brak umiejętności bywa niebezpieczny dla zawodników.
Monika Sewastianowicz
02.07.2019
Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia, edukacja i infrastruktura drogowa najbardziej absorbują powiaty w ciągu ostatnich lat. Ratują się pozyskiwaniem pieniędzy ze środków unijnych i realizowaniem wspólnych inwestycji z gminami - mówi Danuta Smaga, starosta puławski.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.07.2019
Finanse samorządów
Iwona Michałek, nauczycielka biologii, była wicekurator kujawsko-pomorska i była pełniąca obowiązki kuratora, posłanka na Sejm, została powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.
Monika Sewastianowicz
01.07.2019
Nowelizacja Karty Nauczyciela czeka już tylko na podpis prezydenta. Główne zmiany dotyczą awansu zawodowego, oceniania i wynagrodzeń. Pedagodzy o pół roku szybciej dostaną podwyżki zapowiadane na 2020 rok. Zmiany nie budzą jednak większego entuzjazmu - z krytyką spotyka się zwłaszcza tryb ich wprowadzania.
Monika Sewastianowicz
01.07.2019
Te same organy podatkowe będą gromadzić dokumentację związaną z opłatami alkoholowymi od reklam, a także przyjmować na swoje rachunki wpłaty i dokonywać ich egzekucji. To są rozwiązania słuszne - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze, ale ma poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2019
Administracja publiczna
W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej - wyjaśnia resort edukacji. Podkreśla, że jest wiele programów kładących nacisk na aktywność - w tym programy turystyczno-krajoznawcze.
Monika Sewastianowicz
29.06.2019
Zarządzanie oświatą
Głównym zadaniem nowego pełnomocnika będzie analiza przepisów i wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Stworzenie nowej funkcji ma służyć również ograniczeniu zjawiska przemocy w szkołach. Rozporządzenie już obowiązuje.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego pozostaje w sporze zbiorowym i póki co nie zachodzą żadne okoliczności, które miałyby nas z tego wycofać - powiedział na konferencji szef związku Sławomir Broniarz. W piątek odbyło się spotkanie ZNP z przedstawicielami resortu edukacji.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Rzecznicy: praw obywatelskich i praw dziecka deklarują chęć spotkania i debaty na temat edukacji seksualnej w szkołach. Spór pomiędzy rzecznikami rozgorzał po podpisaniu przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+. Według RPO edukacja w szkołach jest potrzebna, RPD z kolei uważa, że może ona doprowadzić do seksualizacji dzieci.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Do rzecznika dyscyplinarnego trafi więcej spraw. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek powiadamiać o każdym przewinieniu pedagoga, jeżeli zagrożone będzie dobro dziecka. Według autorów projektu zmiana zapobiegnie zamiataniu pewnych uchybień pod dywan, według krytyków - dyscyplinarka będzie grozić nawet za drobiazgi, jak spóźnienie na lekcję.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Kadry w oświacie
Szef MEN chce wrócić do rozmów w ramach zespołu ds. spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Dariusz Piontkowski mówił o tym, podsumowując spotkanie z oświatową "Solidarnością". W posiedzeniach zespołu, oprócz przedstawicieli strony rządowej brali udział związkowcy oraz samorządowcy.
Monika Sewastianowicz
27.06.2019
Kadry w oświacie
Rumunia nie naruszyła prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do nauki dziecka z kurczowym porażeniem czterokończynowym uznając, iż dziecko to powinno chodzić do szkoły powszechnej, w której niezbędne udogodnienia były wprowadzane sukcesywnie - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
27.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od nowego roku akademickiego obowiązuje nowy system kształcenia nauczycieli pracujących w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Osoby, które już rozpoczęły studia, nie muszą się niczego obawiać - dla nich nic się nie zmieni.
Monika Sewastianowicz
27.06.2019
Zarządzanie oświatą
Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji Karty Nauczyciela bez poprawek. Nie ma zatem raczej szans na minimalny dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. Wyższa izba parlamentu w środę rozstrzygnie losy Karty Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
26.06.2019
Zarządzanie oświatą
Młodzi, aktywni warszawiacy, uczniowie i studenci, już po raz piętnasty mają szansę ubiegać się o stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendium jest dla każdego, kto uczy się w Warszawie i spełnia kryteria formalne dopuszczające do udziału w konkursie.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Minister edukacji narodowej spotka się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych. Związkowcy deklarują chęć rozmów z MEN. Spotkania mają odbyć się w czwartek i w piątek.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Przepisy wymagają, by 20 proc. podstawy programowej z każdego przedmiotu było realizowane metodą projektową. W praktyce mało kto o tym pamięta i się do tego wymogu stosuje. Z różnych powodów - przyzwyczajeń, braku kompetencji lub pomysłu - mówi Marcin Bruszewski, wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii
Monika Sewastianowicz
25.06.2019

Nowe liceum ze wsparciem MON

Zarządzanie oświatą
MON uzupełnia listę szkół, w których uczniowie mają prawo do bezpłatnego wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania i opieki zdrowotnej. Na liście znajdzie się Wojskowe Liceum Informatyczne w Warszawie. Dodatkowo MON w wyliczeniach uwzględnił reformę oświaty, która przywraca czteroletnie licea.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Zarządzanie oświatą

NIK: Wciąż trudno o miejsce w przedszkolu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dostępność opieki przedszkolnej wciąż szwankuje. W połowie gmin skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli nie było miejsc dla wszystkich dzieci, a prawie jedna trzecia nie dostała się do wybranego przedszkola. Problem dotyczył najczęściej najmłodszych.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zaledwie czterema głosami zdecydowali o tym w poniedziałek delegaci uczestniczący w XXX walnym zebraniu sekcji. Za odwołaniem Proksy z funkcji przewodniczącego głosowało 51 delegatów, przeciw było 55. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie przewodniczego było głównym punktem obrad. Posiedzenie odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Szkoła i uczeń
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by nauczyciele przedszkoli przekonali senatorów do wprowadzenia poprawek do nowelizacji Karty Nauczyciela. Chodzi o minimalną kwotę dodatku dla pedagogów, którą ma wprowadzić ustawa. Według projektu przepis ma dotyczyć tylko pedagogów zatrudnionych w szkołach.
Monika Sewastianowicz
24.06.2019
Zarządzanie oświatą