Poniedziałek, 22 września, to ostateczny termin, w którym wojewodowie mają przekazać do MEN...
Monika Sewastianowicz
16.09.2014
Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (Małopolskie), kształcąca profesjonalną kadrę obsługi...
PAP
16.09.2014
W tym roku szkolnym po raz pierwszy sześciolatki poszły obowiązkowo do pierwszej klasy. Aby pomóc...
16.09.2014
Instytut Badań Edukacyjnych zamierza zbadać, jak dzieci czytają zadania z matematyki. W projekcie...
Monika Sewastianowicz
16.09.2014
W Gorzowie Wielkopolskim otwarto w poniedziałek przedszkole dla dzieci z autyzmem. Placówka...
PAP
16.09.2014
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie...
Monika Sewastianowicz
16.09.2014
Weszły w życie przepisy określające zasady przyznawania dotacji na podręczniki dla szkół...
Monika Sewastianowicz
16.09.2014
Uczniowie ze wschodnich regionów Polski osiągają lepsze noty na sprawdzianie szóstoklasisty niż ich...
Monika Sewastianowicz
16.09.2014
Fiskus domaga się od samorządów wielomilionowych zwrotów subwencji oświatowej. Problem dotyczy...
PAP
16.09.2014
Gmina może wstrzymać wypłaty, jeżeli placówka niepubliczna nie złoży na czas informacji potrzebnej...
Agata Piszko
16.09.2014
Obowiązujące od września rozporządzenie zakazuje pobierania opłat za wgląd do elektronicznego...
Monika Sewastianowicz
15.09.2014
Zamiast do Katynia, do Włoch wyjechała w poniedziałek grupa podlaskich uczniów, by podczas wizyt na...
PAP
15.09.2014
Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i powrót do zasady, że to rodzice decydują, czy...
PAP
15.09.2014
Centralna Komisja Egzaminacyjna upublikowała informatory na temat nowej formuły egzaminów. Dostępne...
Monika Sewastianowicz
15.09.2014
Chociaż ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe, placówki oświatowe rzadko informują o tym...
Monika Sewastianowicz
15.09.2014
59 gmin i 25 powiatów otrzyma zwiększenie subwencji oświatowej. Ich wnioski zaakceptowało...
Monika Sewastianowicz
15.09.2014
Wraz z nowym rokiem szkolnym w W. Brytanii powraca obowiązkowe nauczanie języków obcych już od 7....
PAP
15.09.2014
Za zajęcia finansowane przez UE szkoła zapłaci jak za godziny ponadwymiarowe. Regulacje dotyczące...
Monika Sewastianowicz
15.09.2014
Od pierwszego września gmina ma obowiązek zorganizować zajęcia etyki dla wszystkich chętnych...
Agata Piszko
15.09.2014
Półtora tysiąca uczniów z 50 gimnazjów Kujaw i Pomorza weźmie udział w projekcie Region Nauk...
PAP
15.09.2014
Od 15 września do 24 września br. będzie można składać zamówienia na II część Naszego elementarza -...
Monika Sewastianowicz
14.09.2014
Część szczątków ludzkich odkrytych w pochówkach z XIII do XVII wieku podczas wykopalisk podczas...
PAP
13.09.2014
Szczegółowe warunki wypłacania opiekunom stażu dodatku funkcyjnego określa jednostka samorządu...
Jan Chojnacki
13.09.2014
Wójt nie ma interesu prawnego w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności aktu nadania...
Monika Sewastianowicz
13.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
13.09.2014
Szkoła dla dorosłych nie będzie musiała przez 50 lat przechowywać prac egzaminacyjnych. Wraz z...
Monika Sewastianowicz
12.09.2014