- Sukces dotychczasowych programów edukacyjnych, jak i przyszłego programu Erasmus+ będzie mógł być mierzony kiedy ich beneficjenci znajdą swoje wymarzone miejsce na rynku pracy i bez trudu będą budować pozytywne relacje międzyludzkie – powiedziała wiceminister edukacji Ewa Dudek podczas odbywającej się we wtorek Akademii Erasmus+.
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy m.in. „Uczenie się przez całe życie" oraz program „Młodzież w działaniu". Dzięki niemu, po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są inicjatywy związane ze sportem. Jego realizację zaplanowano na siedem lat, czyli do 2020 roku.
Siedmioletni budżet Erasmusa+ wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony osób – studentów, młodzieży, uczniów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą.

Polecamy: Do 17 marca można zgłaszać się do programu Erasmus+