Od stycznia 2014 r. pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych nie obowiązują przepisy Karty Nauczyciela. Oznaczało to dla wielu obniżkę wynagrodzenia. Dlatego też ZNP chce wprowadzić dodatek dla wychowawców pracujących w podległych resortowi pracy placówkach. Projekt nowelizacji związkowcy przekazali ministrowi pracy Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi. Minister obiecał rozważyć propozycję ZNP.
ZNP zgłosiło również swoje wątpliwości związane z przekazywaniem świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zmiana statusu pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych według związkowców doprowadziła do nieprawidłowości w tej materii, ponieważ zdarza się, że organy prowadzące nie biorą pod uwagę zwiększonego wskaźnika obejmującego każdego emerytowanego nauczyciela.

Polecamy: Wychowawcy już bez przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela