Przepisy weszły w życie mimo protestów nauczycielskich związków zawodowych. Według ZNP - z racji, że Konstytucja gwarantuje ochronę praw nabytych - Karta Nauczyciela powinna obowiązywać obecnie zatrudnionych wychowawców do końca ich kariery. ZNP złożył w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
- Przepisy ustawy, pozbawiając z dniem 1 stycznia 2014 r. nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych statusu prawnego określonego w ustawie Karta Nauczyciela, naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa, ochrony interesów w toku, jak i równości wobec prawa. - podkreślał Związek w piśmie skierowanym do TK. Trybunał odmówił jednak rozpatrzenia wniosku.

Zobacz: TK nie zajmie się uprawnieniami pracowników domów dziecka

Bez odzewu pozostały także interwencje posłów w tej sprawie.

Zobacz: Posłowie proszą premiera o interwencję ws. uprawnień pracowników domów dziecka

Wynika z tego, że - jak stanowi art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.135)  - osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stały się pracownikami samorządowymi. Doszło do tego z mocy prawa, należy jednak pamiętać, że nowe przepisy wymagają niekiedy dopełnienia odpowiednich procedur.

Więcej na ten temat: Część wychowawców musi otrzymać wypowiedzenie zmieniające

Polecamy także: Co nowego w prawie oświatowym - zmiany od stycznia 2014 r.