Odmowa rozpatrzenia skargi niezgodna z procedurą administracyjną
ZNP złożył skargę na postępowanie wojewody zachodniopomorskiego, który nie chciał unieważnić chwały Rady Gminy Darłowo z dnia 5 kwietnia 2013 r. Nr XXXI/281/2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach. Wnosząc o unieważnienie, związkowcy podkreślali, że decyzja radnych naruszała prawo pracy, a konkretnie przepisy regulujące u prowadzenie przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych. Wojewoda odmówił unieważnienia uchwały, co ZNP zaskarżyło do premiera.
"Niestety wbrew literalnemu brzmieniu rozwiązań zawartych w k.p.a. podlegli Premierowi urzędnicy uznali, iż Prezes Rady Ministrów nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi." - piszą związkowcy.
Zauważają, że tak samo było w przypadku skargi na podział subwencji oświatowej, według którego pieniądze otrzyma również gmina Hanna, czyli samorząd nieprowadzący obecnie żadnej szkoły. ZNP zarzuca, że premier łamiąc procedurę, przekazał skargę MEN, mimo że resort nie jest organem właściwym do rozpatrzenia odwołania, a w dodatku to jego dotyczy skarga.

Więcej:
Związkowcy ponownie apelują o kontrolę rozporządzenia ws. subwencji

Minister edukacji nie wspiera nauczycieli
Związkowcy krytykują również minister Joannę Kluzik-Rostkowską, która - ich zdaniem - popiera przekazywanie szkół przez samorządy. @page_break@Bulwersująca jest także opinia minister edukacji o gminie Hanna, która wbrew prawu oddała wszystkie samorządowe szkoły do prowadzenia organizacji pozarządowej. Taka decyzja władz samorządowych naraziła całą lokalną społeczność na zmniejszenie nawet o 80 proc. budżetowej subwencji na kształcenie uczniów zamieszkujących na terenie gminy Hanna. Ministerstwo edukacji zamiast zareagować na złamanie prawa, postanowiło zmienić sposób naliczania subwencji oświatowej w 2014 roku tak, by nie straciła na tym gmina Hanna." - pisze ZNP - "Dla gminy, która jako jedyna w Polsce nie prowadzi ani jednej samorządowej szkoły, zostało znowelizowane prawo oświatowe. Rozumiemy, że po takim „usankcjonowaniu” karygodnego przypadku oświatowej samowoli, minister edukacji nie pozostaje nic innego, jak „robić dobrą minę do złej gry”." - dodają związkowcy i podkreślają, że nie akceptują takiego działania.
"Od przedstawiciela rządu oczekujemy działań zgodnych z prawem i respektowania prawa. Mamy także nadzieję, że minister edukacji będzie współtworzyła pozytywny wizerunek nauczycieli." - podkreśla prezez ZNP Sławomir Broniarz. Pełna treść komunikatu>>

Szkolne prawo pracy będzie głównym tematem II zjazdu AZDS, który odbędzie się 27 marca 2014 r.>>