Podsekretarz stanu wzięła w poniedziałek udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, które odbyło się w Brukseli. W konkluzjach podkreślono, że systemy kształcenia i szkolenia mają szczególną rolę do odegrania we wspieraniu ożywienia gospodarczego. Jednym z problemów, z którym muszą zmierzyć się społeczeństwa, jest niedopasowanie umiejętności i kompetencji do potrzeb rynku pracy.
Głównym elementem posiedzenia była jednak debata dotycząca rezultatów badań PIAAC oraz PISA w kontekście rozwijania umiejętności i kompetencji oraz zwiększania szans na zatrudnienie.
Wyniki badań PIAAC i PISA w Polsce przedstawiają złożony obraz umiejętności polskich gimnazjalistów i osób dorosłych, wskazujące na dużą rozbieżność pomiędzy edukacją młodzieży i dorosłych. Z jednej strony, młodzież w Polsce należy do najbardziej aktywnej młodzieży w państwach UE w zakresie uczestnictwa w edukacji formalnej. Szybko też poprawia się poziom wykształcenia młodzieży i młodszych osób dorosłych. Z drugiej strony, dorośli od 25. roku życia - w tym zwłaszcza starsi - należą do najmniej aktywnych w państwach UE w kształceniu i szkoleniu. Ponadto, nie poprawiają już poziomu wykształcenia.
- Wyzwanie dla Polski jest dwojakie: utrzymać wysiłek reform na wszystkich poziomach systemu edukacji, które już doprowadziły do znacznej poprawy kompetencji młodzieży, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału dorosłych w różnych formach uczenia się przez całe życie, które pozwolą im doskonalić umiejętności – powiedziała w trakcie posiedzenia wiceminister edukacji Ewa Dudek. Więcej>>