Chodzi zwłaszcza o dotacje na uczniów niepełnosprawnych. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności bądź rozpoczęcia nauki przez dziecko z dysfunkcją w trakcie roku szkolnego zwiększona dotacja przysługuje dopiero wtedy, gdy będzie to odnotowane w bazie Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
– Jeśli rodzic otrzyma np. w listopadzie od poradni zaświadczenie, że dziecko jest chore na autyzm, to przepisy zmuszają nas do zatrudnienia dodatkowego specjalisty, aby udzielić wsparcia takiemu uczniowi – tłumaczy Jacek Wanicki, wiceprezes stowarzyszeniowej szkoły podstawowej w Gierałcicach.

Polecamy: Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej