Rada rodziców może gromadzić fundusze i określać w regulaminie zasady ich wydatkowania. Tak stanowi ustawa o systemie oświaty. Środki mogą być gromadzone jednak wyłącznie w określonym celu – jest to wspieranie działalności statutowej.
– Według ostatnich interpretacji przepisów rada rodziców nie może też podpisywać umów z nauczycielami przedszkolnymi na zajęcia dodatkowe. Członkami rady są wyłącznie rodzice, nie dyrektor szkoły. Nie mogą jednak odpowiadać za gromadzone przez radę finanse – mówi Lech Sprawka.

Polecamy: Umowę rady rodziców z nauczycielem można zakwestionować