Instytut Badań Edukacyjnych pracuje nad raportem dotyczących kosztów edukacji. Częściowe wyniki...
Monika Sewastianowicz
19.09.2014
Organy prowadzące od początku uznawały za absurdalny przepis ograniczający liczbę uczniów w...
Monika Sewastianowicz
19.09.2014
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 16 marca uznał, iż nauczanie sunnickiego islamu w...
Katarzyna Warecka
19.09.2014
Gdy nauczyciel po otrzymaniu wypowiedzenia wybrał przejście w stan nieczynny, to nie może żądać...
Monika Sewastianowicz
19.09.2014
Nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki co najmniej do stycznia 2016 r. Nie zwiększy się także...
Monika Sewastianowicz
19.09.2014
Dwa lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, czyli okres pracy wymagany do...
Jan Chojnacki
19.09.2014
Uczcijmy minutą ciszy zamordowany projekt nowelizacji - ironizowali samorządowcy podczas Kongresu...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Rodzice uczniów jednej z podstawówek w powiecie strzeleckim (Opolszczyzna) są oburzeni faktem, że...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Organy prowadzące rzadko egzekwują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Na ogół...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Program Małopolskiej Chmury Edukacyjnej ma umożliwić uczniom kontakt z uczelnią, zmniejszyć...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Do 19 października samorządy mogą składać wnioski o pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej z...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Ingerencja rządu wrynek podręczników może skutkować obniżeniem jakości edukacji tak wynika...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zmieniło sposób...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dziecka, skierowane do dyrekcji szkoły nie może...
Anna Dudrewicz
18.09.2014
Nauczyciele, którzy do końca roku chcą uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego muszą do 31...
Monika Sewastianowicz
18.09.2014
Ponad 11 tys. szkół podstawowych weźmie udział w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 w...
Monika Sewastianowicz
17.09.2014
Podróż pamięci. Z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz-Birkenau - to projekt edukacyjny skierowany...
PAP
17.09.2014
Media społecznościowe weszły do użycia na całym świecie, korzystają z nich również uczniowie i...
Monika Sewastianowicz
17.09.2014
Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zatwierdzi 26 programów na rzecz zwiększania zatrudnienia...
PAP
17.09.2014
Karta Nauczyciela zawiera upoważnienia dla organu prowadzącego do określenia tygodniowego...
Monika Sewastianowicz
17.09.2014
Już ponad cztery tysiące egzemplarzy Naszego Elementarza trafiło do polskich szkół za granicą -...
Monika Sewastianowicz
17.09.2014
Blisko 30 proc. łódzkich szkół sprzedaje w sklepikach wyłącznie zdrową żywność. W innych stanowi...
Monika Sewastianowicz
17.09.2014
Do jednego worka szkoły wrzucają zachowanie uczniów i premie za udział w akcjach społecznych,...
PAP
17.09.2014
Od tego roku dyrektor musi poinformować rodziców uczniów o zasadach korzystania z podręczników oraz...
17.09.2014
Nie ma potrzeby, by ograniczać uczniowi wybór przedmiotów, których chce się uczyć na poziomie...
Monika Sewastianowicz
17.09.2014
Poniedziałek, 22 września, to ostateczny termin, w którym wojewodowie mają przekazać do MEN...
Monika Sewastianowicz
16.09.2014
Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach (Małopolskie), kształcąca profesjonalną kadrę obsługi...
PAP
16.09.2014
W tym roku szkolnym po raz pierwszy sześciolatki poszły obowiązkowo do pierwszej klasy. Aby pomóc...
16.09.2014
Instytut Badań Edukacyjnych zamierza zbadać, jak dzieci czytają zadania z matematyki. W projekcie...
Monika Sewastianowicz
16.09.2014
W Gorzowie Wielkopolskim otwarto w poniedziałek przedszkole dla dzieci z autyzmem. Placówka...
PAP
16.09.2014