Projekt zakłada, że organy prowadzące szkoły kupią książki i udostępnią je uczniom. W przypadku zaś, gdy nauczyciele zdecydują się na prowadzenie zajęć bez wykorzystywania podręcznika, szkoła zapewni wszystkim uczniom bezpłatny dostęp do niezbędnych materiałów edukacyjnych. Ustalenie zasad udostępniania materiałów będzie należeć do obowiązków dyrektora placówki.
Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Pieniądze na ten cel samorządy otrzymają z budżetu państwa w formie dotacji udzielanej przez wojewodów.

Polecamy: Uczeń nie rozwiąże zadań w książce