Operatorem został Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego, prowadzony przez Pozytywne Inicjatywy z Pucka. Działania samorządu negatywnie ocenia MEN - informuje "Dziennik Bałtycki".
- W związku z sytuacją w Gdańsku Ministerstwo Edukacji Narodowej informowało, że przekazywanie dużych szkół (w przypadku sytuacji w Gdańsku będących jeszcze w budowie) jest niezgodne z ustawą o systemie oświaty - podkreśla wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN, Alina Sarnecka, w odpowiedzi na pismo Franciszka Potulskiego z gdańskich struktur SLD.
- W żadnym miejscu pisma ministerstwo nie odnosi się do gdańskiego przypadku. Zadano resortowi pytanie, czy można przekazywać szkoły? Na takie pytanie może być tylko jedna odpowiedź. - podkreśla z kolei wicedyrektor ds. oświaty w gdańskim magistracie. Więcej>>

Źródło: "Dziennik Bałtycki", stan z dnia 28 lutego 2014 r.