Do komunikatu dołączono materiały ilustrujące sposób oraz zakres dostosowania do potrzeb uczniów z autyzmem. Opracowano je na bazie zestawów zadań oraz arkuszy ze sprawdzianu i egzaminów w 2013 r. Materiały zostały przygotowane we współpracy z ekspertami pracującymi na co dzień z osobami z tą niepełnosprawnością. Więcej>>