Zachęcenie maturzystów do uczestnictwa w koncertach symfonicznych i kameralnych w filharmonii oraz...
PAP
03.10.2014
Jeszcze tylko do końca listopada dyrektorzy szkół i przeszkoli mogą składać wnioski o...
Krzysztof Sobczak
03.10.2014
W przypadku zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo, na okres krótszy niż trwa staż, nauczyciel nie...
Jan Chojnacki
03.10.2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się z pomysłu uelastycznienia liczby dzieci w oddziałach...
Krzysztof Sobczak
03.10.2014
Według 49 proc. Polaków młodzi ludzie mają obecnie mniejsze szanse na odniesienie sukcesu niż ich...
PAP
02.10.2014
Kiedy potrafimy zareagować na pierwsze symptomy przemocy w szkole, to z dużym prawdopodobieństwem...
PAP
02.10.2014
Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu pozwala budować świadomość i odpowiedzialność u osób...
Monika Sewastianowicz
02.10.2014
Mimo że od rozpoczęcia roku szkolnego minął już miesiąc, trudno kupić podręczniki. Przyczyną zmiana...
Krzysztof Sobczak
02.10.2014
Jeszcze w tym roku rozpocznie się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego -...
PAP
01.10.2014
Szkoła zawodowa i pracodawca to sojusznicy, którzy mają ten sam cel dobrze przygotować przyszłego...
Krzysztof Sobczak
30.09.2014
W blisko 900 szkołach w całej Polsce odbywały się we wtorek wybory do samorządów uczniowskich...
PAP
30.09.2014
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs na organizację i przeprowadzenie w latach...
PAP
30.09.2014
Uczniów trzeba traktować jak partnerów. Ważne jest, by mieli poczucie współdziałania i doceniali to...
Monika Sewastianowicz
30.09.2014
Resort nauki zakończył konsultacje na temat portalu Wybierz Studia, skierowanego do osób...
PAP
30.09.2014
Niewykorzystanie części funduszy na Wyprawkę szkolną to skutek mniejszej liczby uczniów szkół...
Krzysztof Sobczak
29.09.2014
Technika przestaną być szkołami drugiego wyboru wtedy, gdy będą dawać solidne wykształcenie ogólne,...
PAP
29.09.2014
Blisko połowa pieniędzy zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów...
PAP
29.09.2014
W akcie mianowania jako miejsce pracy należy wpisać zespół szkół oraz dookreślić, w jakich typach...
Piotr Gąsiorek
29.09.2014
Zapewnienie opieki tylko najmłodszym lub dzieciom pracujących rodziców i przepełnienie grup to...
Krzysztof Sobczak
29.09.2014
Spośród wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci z autyzmem i zespołem...
Monika Sewastianowicz
28.09.2014
Szkoła podstawowa i gimnazjum oraz pion terapeutyczny znajdą się w nowoczesnym Regionalnym Ośrodku...
PAP
28.09.2014
W 2013 roku liczba uczniów i studentów w ogarniętej kryzysem Portugalii zmalała o blisko 100 tys. w...
PAP
27.09.2014
Jeśli chcemy nawiązać prawdziwe relacje z naszymi uczniami i zaangażować ich w proces nauczania,...
Krzysztof Sobczak
26.09.2014
Tam, gdzie na etykę zgłasza się mało dzieci, samorządy organizują lekcje międzyszkolne. W wielu...
PAP
26.09.2014
Nie mam wątpliwości, że potrzebna jest nowa ustawa regulująca zawód nauczyciela. Karta nauczyciela...
Krzysztof Sobczak
25.09.2014
Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów to główny cel podpisanego w środę 24...
Krzysztof Sobczak
25.09.2014
Dyrektorzy przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty będą ustalali wspólnie z radą rodziców...
Krzysztof Sobczak
25.09.2014
Organ stanowiący JST ma obowiązek podejmowania uchwał wsprawie trybu prac nad projektem uchwały...
Monika Sewastianowicz
25.09.2014