Badacze Instytutu Badań Edukacyjnych spotykają się z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencjach regionalnych, by wspólnie rozmawiać o gotowości szkolnej dziecka, roli rodziców i współpracy poradni ze szkołami.  Z siedmiu zaplanowanych konferencji odbyły się już cztery.
- Te spotkania dla nas są bezcenne – mówi prof. Anna Izabela Brzezińska kierująca Zespołem Wczesnej Edukacji IBE – Przekazujemy naszą wiedzę, dzielimy się nią, ale możemy też dowiedzieć się bezpośrednio od dyrektorów szkół i pracowników poradni, z jakimi problemami borykają się na co dzień.
IBE przygotował materiały pomagające w ocenie gotowości dziecka na rozpoczęcie nauki w szkole, w tym  m.in. bardzo szczegółowe tabele zawierające listę czynników, które mogą wpływać na większą lub mniejszą gotowość sześciolatka do rozpoczęcia nauki.
- Mam nadzieję, że opracowane przez nas materiały, które uwzględniają uwagi zebrane w czasie pierwszych konferencji, będą dla nich praktyczną pomocą. Część z nich udostępniamy już na stronie projektu eduentuzjasci.pl. - mówi prof. Brzezińska - Przekażemy je też w formie papierowych broszur podczas konferencji podsumowującej ten cykl spotkań, która odbędzie się 10 kwietnia – zapowiada. Materiały IBE>>

Polecamy: Sześciolatki zamiast do szkoły, idą do poradni