Kontrole przeprowadzone przez kuratoria w zeszłym roku wykazały, że wiele placówek podpisywało z wydawcami umowy, w których zobowiązywały się do wybrania określonego podręcznika w zamian za udostępnienie lub obniżenie ceny sprzętu elektronicznego (rzutniki, projektory, laptopy). Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ostatecznie ukrócić ten proceder, wprowadzając nowe przepisy do ustawy o systemie oświaty. Zakazy obejmą również praktyki polegające na sprzedaży popularnych boxów - czyli zawyżaniu ceny podręczników poprzez sprzedawanie ich jedynie w zestawie z różnymi materiałami edukacyjnymi. Oczywiście będzie to dotyczyć jedynie sytuacji, gdy książek nie można kupić bez reszty pakietu.
W ustawie znajdzie się przepis, według którego ww. działania będą stanowiły czyny nieuczciwej konkurencji, co oznacza, że prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na przedsiębiorców kary finansowe.

Polecamy: Dyrektor szkoły sam określi zasady wypożyczania podręczników