Temat przywództwa, niezwykle popularny w odniesieniu do zagadnień efektywnościowych w organizacjach ekonomicznych i politycznych, ukazano w kontekście wyzwań stojących przed systemami edukacji. A wyzwania te nie są proste, bo od systemów edukacji oczekuje się obecnie wyjścia poza schematy i tradycyjne sposoby działania. Nowe wyzwania nie pytają o poprawę status quo w instytucjach edukacyjnych, ale wymagają innowacyjnego działania oraz antycypowania zdarzeń i zmierzenia się z myśleniem kreatywnym – piszą we wstępie redaktorzy naukowi (Stefan M. Kwiatkowski , Joanna Madalińska-Michalak).
Idea przywództwa w szkole zmienia tradycyjny sposób myślenia o edukacji jako względnie trwałym systemie nauczania niezmiennych wartości, reguł i faktów, służących stabilizacji systemu społecznego. W tym sensie idea przywództwa edukacyjnego prowadzi do zmiany paradygmatu roli szkoły w wielu wymiarach – celów uczenia, roli ucznia i nauczyciela, relacji między szkołą a środowiskiem. Szeroko ten zakres tematów podejmowała wydana również przez Wolters Kluwer książka "Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce" (F. Benavides, H. Dumont, D. Istance, Warszawa 2013), opracowana przez międzynarodowy zespół autorytetów skupionych wokół OECD. W obu tych książkach przywództwo edukacyjne wiąże się przede wszystkim ze zmianą. W publikacji Przywództwo Edukacyjne. Współczesne wyzwania autorzy wymieniają różnorodne warunki jego realizacji, w tym m.in. wskazują, że przywództwo jest procesem integrującym wokół celów i osób oraz że ma charakter społeczny; zakłada uczenie się wszystkich uczestników procesu realizacji celów, czyli uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej i rodziców; cechą charakterystyczną współcześnie rozumianego przywództwa edukacyjnego jest umiejętność dzielenia się nim z nauczycielami, uczniami i rodzicami.
Gorąco zachęcam do przeczytania książki, przeanalizowania jej treści i wyciągnięcia wniosków, jak stać się przywódcą edukacyjnym. Oprócz wielu wskazówek, jak tego dokonać, znajdziecie Państwo interesujące polemiki dotyczące przeprowadzonych reform edukacji, ocenę możliwości uruchomienia inicjatyw przywódczych w systemie, wyzwania, jakim trzeba stawić czoło, aby zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej wspierać przywództwo edukacyjne – m.in. jak zwiększyć atrakcyjność stanowiska dyrektora szkoły oraz jak wspierać autonomię szkoły i dyrektora, aby miał szansę przewodzenia, a nie był zawalony administracyjnymi zadaniami.


Więcej informacji na temat książki "Stefana M. Kwiatkowskiego i Joanny Madalińskiej-Michalak
"Przywództwo edukacyjne. Współczesne wyzwania" znaleźć można na stronie internetowej profinfo.pl>>