Do większości szkół podstawowych dotarły już pierwsze części rządowego podręcznika dla uczniów II...
PAP
25.08.2015
W odświeżonych od września 2015 r. statutach należy uwzględnić zakaz obciążania rodziców kosztami...
Bogusława Wojtczak
25.08.2015
Umiejscowienie punktów sprzedaży alkoholu w odległości 5 metrów od szkół nie tworzy warunków...
Anna Dudrewicz
25.08.2015
Ośrodek Rozwoju Edukacji opublikował poradnik na temat wielokulturowości w szkole. Publikacja ma...
Monika Sewastianowicz
24.08.2015
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił harmonogram egzaminów w 2016 r. W piśmie...
Monika Sewastianowicz
24.08.2015
Na spotkaniu debatowano nad uchwałami rad gmin w sprawie dowożenia dzieci do szkół znajdujących się...
Monika Sewastianowicz
24.08.2015
Kilkadziesiąt pływalni przy szkołach wybuduje samorząd województwa dolnośląskiego. Koszt jednego...
PAP
24.08.2015
Zatrzymanie dziewcząt w szkołach do czasu ukończenia przez nie 18 lat jest kluczem do spowolnienia...
PAP
24.08.2015
Od nowego roku szkolnego dzieci na Warmii będą miały dodatkowe lekcje religii. Odbywać się będą w...
Monika Sewastianowicz
24.08.2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające wymagania wobec szkół i placówek. Celem...
Monika Sewastianowicz
24.08.2015
W poniedziałek rusza poprawkowa sesja maturalna. Od 24 do 28 sierpnia przeprowadzone zostaną...
PAP
24.08.2015
Pensum nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne w szkole wynosi 18 godzin, podczas gdy wymiar...
Bogusława Wojtczak
24.08.2015
Pierwsze efekty naszej kampanii promującej w internecie szkolnictwo zawodowe poznamy po 1 września....
PAP
23.08.2015
Na stronie internetowej MEN udostępniono mapę szkół, na której można sprawdzić najważniejsze dane o...
PAP
22.08.2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zamierza ingerować w to, w jaki sposób uczelnie...
Monika Sewastianowicz
21.08.2015
To pytanie jest głupie i mylące, gdyż problem dzieci sześcioletnich dotyczy czegoś zupełnie innego...
Monika Sewastianowicz
21.08.2015
Powrót do rozpoczynania obowiązkowej nauki w szkołach w wieku siedmiu lat wywołałby ogromne...
PAP
21.08.2015
Agata i Andrzej Dudowie wzięli udział w akcji Caritas Tornister pełen uśmiechów. Para prezydencka...
PAP
21.08.2015
Prezydent Andrzej Duda oświadczył w telewizyjnym orędziu, że zwraca się do Senatu z wnioskiem, by w...
PAP
21.08.2015
Fala odroczeń obowiązku szkolnego sześciolatków stała się powodem problemów z pensum nauczycieli...
Monika Sewastianowicz
21.08.2015
MEN zakłada, że tylko 10 proc. sześciolatków, które mają zacząć naukę, dostanie...
PAP
21.08.2015
Nowe przepisy mają służyć wzmocnieniu ochrony zdrowia dzieci poprzez ograniczenie dostępu na...
Monika Sewastianowicz
21.08.2015
Uchwała komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na...
Anna Dudrewicz
21.08.2015
O wnikliwe rozważenie zasadności pytania referendalnego w sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków...
PAP
20.08.2015
Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa się, jeśli pracownik zatrudniony jest u danego pracodawcy w...
Agnieszka Kosiarz
20.08.2015
Mieszkańcy strzeżonego osiedla w Szczecinie nie chcą, by w jednym z bloków powstało przedszkole dla...
Monika Sewastianowicz
20.08.2015
Reforma podręcznikowa przyniosła spadek przychodów wydawców edukacyjnych o blisko 350 mln zł...
Monika Sewastianowicz
20.08.2015
Do 2020 r. języka obcego będzie mógł uczyć nauczyciel, który sam zna go jedynie na poziomie...
Monika Sewastianowicz
20.08.2015
Stara matura z chemii, której poprawienia żądają zdający, przebiegła prawidłowo, a oceny są zgodne...
Monika Sewastianowicz
20.08.2015
We wrześniu rozpoczną się kolejne badania przesiewowe słuchu u dzieci wiejskich. Przebadanych...
PAP
20.08.2015