Ocena będzie bardziej sprawiedliwa
W 2015 r. po raz pierwszy egzamin gimnazjalny z matematyki ma być sprawdzany przy pomocy elektronicznego systemu e-ocenianie. Egzaminator nie dostanie już całego arkusza, a jedynie pojedyncze zadania rozwiązane przez zdającego, dzięki czemu ocena ma być bardziej sprawiedliwa, ponieważ sprawdzający nie będzie się już sugerował tym, jak zdający poradził sobie z resztą poleceń.

Badanie: zapis liczb ma wpływ na rozwiązanie zadania matematycznego>>

Stawka uzależniona od zadania
Aby dostosować wynagrodzenia sprawdzających do nowych przepisów, MEN przygotował projekt rozporządzenia, które uzależni wysokość stawki od stopnia trudności sprawdzanego zadania. Kwotą bazową do wyliczania pensji egzaminatorów jest minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym ( od 2012 r. wynosi ono 3.109 zł ). Obecnie egzaminator dostaje wynagrodzenie za sprawdzanie całego arkusza - ok. 6,59 zł (0,212 proc. kwoty bazowej), po noweli wycenione będzie sprawdzenie konkretnej liczby zadań.
Za prostsze zadanie sprawdzający dostanie ok. 2,05 zł (0,066 proc. kwoty bazowej), a za trudniejsze ok. 2,48 zł (0,080 proc. kwoty bazowej).

Opinia egzaminatora nie wpłynie na ocenę z testu>>

Egzaminator otrzyma również wynagrodzenie za dokonanie czynności administracyjno-technicznych w sytuacji, gdy zdający nie rozwiązał zadania - będzie to 5 proc. kwoty wynagrodzenia za cały arkusz, czyli ok. 0,32 zł.
Rozporządzenie określi także kwotę maksymalną - wynagrodzenie za wszystkie zadania pochodzące z jednego arkusza nie będzie mogło przekroczyć stawki za jeden arkusz egzaminacyjny. To, jaki stopień trudności ma dane zadanie, określał będzie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który poinformuje o tym okręgowe komisje egzaminacyjne. Rozporządzenie ma wejść w życie w marcu - wtedy też rozpocząć ma się również nabór kandydatów do komisji egzaminacyjnych.

Egzaminator łatwiej złapie na ściąganiu>>

Zmiany w prawie 2015