"Próby trzymania rodziców poza murami szkoły są powszechne" – przyznaje Elżbieta Gromniak ze stowarzyszenia Rodzice w Edukacji. Nauczyciele zakazy uzasadniają przede wszystkim bezpieczeństwem i problemami z zachowaniem czystości.

Za bezpieczeństwo szkoły odpowiada dyrektor>>

Czy szkolne zakazy dotyczące rodziców są zgodne z prawem? W biurze prasowym MEN przypominają, że za organizację pracy szkół odpowiadają ich dyrektorzy. A zasady współpracy nauczycieli z rodzicami określają szkolne statuty – te pełne zakazów. Więcej>>(PAP)

Rząd zatwierdził pełnomocnika MEN ds. bezpieczeństwa w szkołach>>