Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy nie mogli przystąpić do...
PAP
01.06.2015
Na pewno przed 1 września pokażemy e-podręczniki - zapewniła w piątek dziennikarzy minister...
PAP
31.05.2015
Wyrok śmierci wykonano w czwartek na chińskim nauczycielu, który został skazany przez sąd w...
PAP
29.05.2015
Od 358,28 zł do 533,70 zł - w zależności od analizowanego półrocza wyniósł średni dodatek...
Monika Sewastianowicz
29.05.2015
Średni wynik uzyskali szóstoklasiści z matematyki podczas tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu...
PAP
29.05.2015
Oddział przedszkolny nie jest samodzielną jednostką organizacyjną. Zachowuje wprawdzie odrębności...
Agata Piszko
29.05.2015
Dyrektor, a nie organ prowadzący, powinien podejmować decyzję o zatrudnianiu dodatkowych pedagogów...
Monika Sewastianowicz
29.05.2015
Łódzcy adwokaci w kończącym się roku szkolnym prowadzili także akcję edukacyjną w 12 szkołach. 24...
PAP
29.05.2015
Piątek jest ostatnim dniem matur ustnych przeprowadzanych w majowej sesji egzaminacyjnej. Sesja...
PAP
29.05.2015
Warunkiem przyznania dotacji jest spełnienie przez przedszkole niepubliczne przesłanek ustawowych...
Agata Piszko
29.05.2015
Prawo do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mają dzieci, których opiekunowie złożą stosowny...
Monika Sewastianowicz
29.05.2015
Oświatowa Solidarność do piątku czeka na odpowiedź premier Ewy Kopacz na postulaty nauczycieli....
PAP
28.05.2015
Upowszechnianie wśród uczniów i nauczycieli wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do...
PAP
28.05.2015
Cała Polska czyta w bibliotekach pod takim hasłem przebiegać będzie w dniach 30 maja 6 czerwca br....
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Resorty spraw wewnętrznych, edukacji narodowej oraz Państwowa Straż Pożarna przygotowują wspólnie...
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Kompania Węglowa jest zainteresowana zatrudnieniem najlepszych absolwentów szkół górniczych -...
PAP
27.05.2015
Technik przemysłu mody z kwalifikacjami: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz...
Monika Sewastianowicz
27.05.2015
Co, jeśli prasowe informacje na temat szkoły są nieprawdziwe lub niesłusznie stawiają ją wzłym...
27.05.2015
W dniach 25 maja - 6 lipca odbywa się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w...
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydłuża termin prac nad cyfrowym podręcznikiem. Prezentuje też...
Krzysztof Sobczak
27.05.2015
Karta nauczyciela daje ministrowi zbyt dużą dowolność w regulowaniu zasad odpowiedzialności...
Krzysztof Sobczak
26.05.2015
Szkoły w 2015 r. otrzymają 20 mln zł z budżetu państwa na promocję czytelnictwa wśród dzieci i...
Krzysztof Sobczak
26.05.2015
Możliwość odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci z rocznika 2009 r., czyli...
PAP
26.05.2015
Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół na terenie województwa lubuskiego nie organizowała uczniom...
Krzysztof Sobczak
26.05.2015
Pięć branż: bankowa, IT, telekomunikacji, sportu i turystyki wspólnie wypracowało sektorowe ramy...
PAP
26.05.2015
Rozporządzenie powinno określić, jakie dane członków komisji rekrutacyjnej ma zawierać protokół z...
Monika Sewastianowicz
26.05.2015
Pensum nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach przy szkołach podstawowych, pracujących z grupami...
Krzysztof Lodziński
26.05.2015
We wtorek 26 maja Rada Ministrów najprawdopodobniej zajmie się przygotowanym w MEN projektem...
Krzysztof Sobczak
25.05.2015
Jak dobrze wybrać ścieżkę edukacyjną, żeby bez problemów wejść na rynek pracy? na to pytanie...
Krzysztof Sobczak
25.05.2015
Informacje o 328 krakowskich szkołach można znaleźć na portalu Nasze szkoły, który został...
PAP
25.05.2015