Wspieranie nauczania języka polskiego oraz nauczania w języku polskim - to jeden z priorytetów...
Monika Sewastianowicz
19.08.2015
Polacy w krajach na wschód od Polski wciąż potrzebują i oczekują wsparcia państwa polskiego - mówią...
PAP
19.08.2015
Kryterium dochodowe, które należy podać ubiegając się o dofinansowanie zakupu podręczników dla...
PAP
19.08.2015
Uczeń, który nie zdał poprawki, nie zawsze musi powtarzać rok. W szczególnych przypadkach rada...
Krzysztof Lodziński
19.08.2015
Od 1 stycznia 2016 r. w placówkach ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z autyzmem, zespołem...
PAP
18.08.2015
Rozwój szkolnictwa zawodowego to jeden ze szwedzkich patentów na ograniczenie przestępczości...
Monika Sewastianowicz
18.08.2015
Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces cywilny wytoczony przez maturzystkę Okręgowej Komisji...
PAP
18.08.2015
Ustawa, która rozszerza zwolnienia podatkowe związane m.in. z dofinansowaniem przez pracodawcę...
PAP
18.08.2015
Maturzystka pozwała OKEza niedoszacowane, jej zdaniem, wyniki matury. Ma szansę uzyskać...
Monika Sewastianowicz
18.08.2015
W Łodzi ok. 80 proc. uczniów klas I ma wady związane z budową i strukturą stopy, a blisko 40 proc....
PAP
18.08.2015
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena KolarskaBobińska ogłosiła w poniedziałek w Krakowie...
PAP
18.08.2015
Aktualizując statut na 1 września 2015 r., należy wykreślić z niego informacje dotyczące zasad...
Monika Sewastianowicz
18.08.2015
Już po raz czwarty wydawnictwa edukacyjne biorą udział w akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Do...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
91 proc. samorządów złożyło wnioski o dotację na podręczniki - ocenia resort edukacji. MEN...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Resort pracy przygotował nowe regulacje dotyczące lokali, w których mieszczą się świetlice...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Imprezy okolicznościowe też muszą być organizowane według zasad usytuowania miejsc sprzedaży i...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Zajęcia z filozofii w szkołach to projekt, który jest efektem dyskusji minister Leny...
PAP
17.08.2015
97 proc. maturzystów bez problemu poradziło sobie z tegorocznym egzaminem dojrzałości z języka...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Prowadzony przez siostry boromeuszki specjalny ośrodek wychowawczy w Zabrzu ma zostać zlikwidowany...
PAP
17.08.2015
Minister edukacji podpisała nowelę rozporządzenia ws. udzielania gminom dotacji przedszkolnej....
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie regulujące zasady przenoszenia ucznia do...
Monika Sewastianowicz
17.08.2015
Rowerki przekazał bezpłatnie operator systemu Veturilo firma Nextbike Polska. Jednoślady będą...
PAP
14.08.2015
Termin najbliższa szkoła dotyczy takiej placówki, która przyjmie ucznia niepełnosprawnego w...
Anna Dudrewicz
14.08.2015
Przed gmachem MEN w Al. Szucha stanęła wystawa upamiętniająca ochotników z sierpnia 1920 roku....
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
Do kompetencji wójta należy określenie jednolitych dla wszystkich zasad dokonywania zwrotu wydatków...
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
Koniec z dotychczasowym systemem oceniania szkół. Minister edukacji podpisała nowe rozporządzenie...
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
MENprzychylił się do uwag zgłoszonych w trakcie uzgodnień projektu rozporządzenia ws. kwalifikacji...
Monika Sewastianowicz
14.08.2015
Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej należy wliczyć wszystkie okresy pracy bez...
Agnieszka Kosiarz
14.08.2015
Młodzi ludzie, wchodzący na rynek pracy, dostrzegają rosnącą przepaść między poziomem ich edukacji...
PAP
13.08.2015
Prezydent podpisał nowelę ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o...
PAP
13.08.2015