Interwencja rzecznika dotyczy  standardów pobytu dzieci i młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w zakresie edukacji, wychowania i opieki.
"Obecnie zbyt często opuszczają je młodzi ludzie pozbawieni umiejętności i kompetencji funkcjonowania w środowisku otwartym. Dlatego też istnieje pilna potrzeba określenia nowej roli merytorycznej tych placówek, tak aby zaistniał wzorzec adekwatny do oczekiwań i potrzeb współczesnego społeczeństwa, zgodny z założeniami nauk pedagogicznych." - argumentuje RPD.

RPD: wciąż wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodków wychowawczych>>

Jak podkreśla rzecznik w piśmie, ośrodki powinny przestrzegać podstawowych zasad pracy wychowawczej i specjalistycznej, przede wszystkim zaś szanować godność, prywatność i prawa wychowanka.
"Podstawową metodą pracy powinno być diagnozowanie potencjałów i na tej bazie ich metodyczne  pogłębianie  i  poszerzanie  w  oparciu  o  proces  pozainstytucjonalnego uspołeczniania. Temu procesowi powinny być podporządkowane warunki infrastrukturalne, system organizacyjny i metody pracy edukacyjno–wychowawczej." - tłumaczy rzecznik. Więcej>>

RPD chce większych uprawnień w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli>>