Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 będą więc wynosić dla stażysty 2265 zł, dla nauczyciela kontraktowego 
– 2331 zł, dla nauczyciela mianowanego – 2647 zł, dla nauczyciela dyplomowanego – 3109 zł. Źródło: Rzeczpospolita>>>