Rzecznik praw obywatelskich oraz Polski Związek Głuchych od dawna apelowali o uwzględnienie języka migowego w ramowych planach nauczania. MEN zrealizował te postulaty w rozporządzeniu o nowych ramowych planach nauczania.
Rozporządzenie nowelizujące doda przepis, według którego  organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać godziny na realizację zajęć z języka migowego.
Jak jednak informuje "Rzeczpospolita, resort edukacji nie przyzna jednak samorządom dodatkowych pieniędzy na ten cel, lekcje sfinansują gminy ze środków własnych lub z pieniędzy otrzymanych z UE.

Zmiany w prawie 2015