– Docierają do nas sygnały od nauczycieli, że dyrektorzy i organy prowadzące placówki chcą ich zmusić do opieki nad uczniami w czasie ferii. To skutek listu szefowej MEN, która napisała w grudniu, że nauczyciele w trakcie przerwy świątecznej muszą być obecni w pracy. Niektórzy ich przełożeni tak sobie wzięli do serca te zalecenia, że chcą, aby pedagodzy pojawiali się w szkole w czasie ferii – mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Sławomir Broniarz, prezes ZNP. – Przypominam samorządom i dyrektorom, że nauczycielowi, podobnie jak każdemu pracownikowi, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Zatrudniony nie może się go zrzec, a pracodawca ma obowiązek go udzielić – dodaje.

Nauczyciele o obowiązku prowadzenia zajęć w czasie przerwy świątecznej: nie jesteśmy niańkami>>

Minister edukacji zgadza się ze związkowcami, że ferie zimowe mają zupełnie inny status niż przerwa świąteczna, ponieważ prawo do urlopu w tym czasie wynika z Karty Nauczyciela. Dodaje, że MEN nie odnotował na razie żadnych skarg dotyczących tej materii.

Źródła: ZNP/"Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 16 stycznia 2015 r.

Dodatkowa umowa podstawą do pracy w ferie>>