Minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Głównym celem zmiany jest ukrócenie praktyk szkół, które organizują internetowe kursy dla kandydatów na opiekunów kolonijnych. Resort wziął pod uwagę postulaty rodziców oraz ekspertów, którzy wielokrotnie podkreślali, że opiekun musi posiadać praktyczne umiejętności, których nie dają mu e-learningowe kursy.

Kurs na kolonijnego wychowawcę nadal przez internet>>

Po nowelizacji kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych, a każdy z nich będzie zakończony egzaminem praktycznym. Dodatkowo program szkoleń będzie w większym stopniu uwzględniał zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zarządzaniem kryzysowym i opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Nowela wprowadzi również zapis, że obowiązkiem organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej.

Nie trzeba umieć piec, by zostać piekarzem>>