Rusza druga edycja Malucha na uczelni. Dzięki pierwszej edycji stworzono 1300 miejsc w...
Monika Sewastianowicz
21.12.2015
Resort sprawiedliwości rozstrzygnął konkurs Lex Masters. Finałowe zadanie polegało na udzieleniu...
Monika Sewastianowicz
21.12.2015
Krakowski sąd okręgowy oddalił w poniedziałek pozew maturzystki przeciwko Okręgowej Komisji...
PAP
21.12.2015
Szefowa MEN Anna Zalewska nagrodziła 31 nauczycieli z Mazowsza. W całej Polsce nagrody trafiły do...
Monika Sewastianowicz
21.12.2015
Gimnazja to szkoły, które mają dobre wyniki nauczania. Wymagają reform, a nie spisywania na straty...
Monika Sewastianowicz
21.12.2015
Zaniepokojenie uchylaniem się przez rząd od obowiązku konsultacji ważnych projektów legislacyjnych...
PAP
21.12.2015
Przyjęte w ubiegłym roku rozwiązania prawne dotyczące nauczania etyki i religii w szkołach,...
PAP
21.12.2015
Komisja dyscyplinarna podjęła decyzję o wszczęciu postępowania wobec nauczyciela fizyki z...
PAP
21.12.2015
Na dwa lata więzienia, zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich...
PAP
20.12.2015
Trzeba zbudować całościowy program poprawy zdrowia i sprawności fizycznej uczniów, na który złożą...
PAP
20.12.2015
Organu przyznający zasiłek rodzinny należy niezwłocznie powiadomić o wystąpieniu zmian w liczbie...
Monika Sewastianowicz
18.12.2015
Kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętność dostrzegania szans w najbliższym otoczeniu to...
Monika Sewastianowicz
18.12.2015
Połowa krakowskich uczniów cierpi na alergię wynika z najnowszych badań lekarzy ze Szpitala...
PAP
18.12.2015
Prawnicy z UŁ chcą prowadzić w szkołach debaty dotyczące sporu o TrybunałKonstytucyjny. Pomysł nie...
Monika Sewastianowicz
18.12.2015
Litwa zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom mniejszości narodowych, w tym litewskim Polakom,...
PAP
18.12.2015
Uporządkowanie systemu, w którym funkcjonują obok siebie kwalifikacje nadawane przez szkoły i...
PAP
18.12.2015
Wicedyrektor szkoły nie powinien wchodzić w skład rady szkoły. Należy stosować tę samą zasadę co do...
Bożena Barszczewska
18.12.2015
Aż 82 proc. nauczycieli gimnazjów uważa, że w przypadku likwidacji ich szkoły, nie będzie dla nich...
Monika Sewastianowicz
18.12.2015
Wiceminister oświaty Marzenna Drab spotkała się z Zarządem Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca...
Monika Sewastianowicz
17.12.2015
Do konkursu zgłosiło się ponad 30 polskich szkół społecznych z całego świata. Wygrała Szkoła Polska...
Monika Sewastianowicz
17.12.2015
W liceach ogólnokształcących odejdzie się od profilowania klas, a nauka historii w pełnym wymiarze...
PAP
17.12.2015
Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok...
Monika Sewastianowicz
17.12.2015
Projekt noweli znoszący obowiązek szkolny dla 6-latków i projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie...
PAP
17.12.2015
Lawinowo rośnie liczba skarg na nauczycieli. Rodzice coraz częściej domagają się, by wszcząć...
PAP
17.12.2015
Wychowankowie zakładów poprawczych są w praktyce pozbawieni szansy na skuteczne złożenie skargi -...
Monika Sewastianowicz
17.12.2015
Kurator skontroluje plan pracy placówek doskonalenia nauczycieli. Taki zapis znalazł się w...
Monika Sewastianowicz
17.12.2015
W latach 20072013 z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka sfinansowano 168 projektów...
Monika Sewastianowicz
16.12.2015
W 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy obligujące do tworzenia i doskonalenia sieci współpracy. W...
16.12.2015
Uczniowie i instruktorzy WOŚPuczyli podróżnych zasad udzielania pierwszej pomocy.To część programu...
Monika Sewastianowicz
16.12.2015
Ustawą okołobudżetową na przyszły rok zajmą się sejmowe komisje. Akt prawny określa m.in. wysokość...
Monika Sewastianowicz
16.12.2015