Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. poz. 1831) zmienia regulacje ws. przesłuchania świadków w postępowaniu dyscyplinarnym.
Zmiana dotyczy przesłuchania małoletniego - dotychczas przepisów, które zapobiegałyby wywieraniu presji na świadku. Znowelizowane przepisy wprost przesądzają, że świadek, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18. roku życia przesłuchiwany jest bez obecności obwinionego. Dodatkowo na przesłuchaniu musi być psycholog, a także - gdy zaistnieje taka potrzeba - opiekun małoletniego.
Nowe przepisy obowiązują od 10 grudnia 2015 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł