"Coraz więcej samorządów rozważa częściowe lub całkowite zastąpienie samorządowych publicznych szkół placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne. Takie zmiany, jeżeli dotyczą znaczącej części placówek oświatowych na terenie gminy lub powiatu, mogą zagrozić realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywateli." - podkreśla RPO w wystąpieniu adresowanym do resortu oświaty. Rzecznik podkreśla, że przepisy ustawy o systemie oświaty mają pełnić funkcje gwarancyjne i zapewniać każdemu uczniowi równy dostęp do nauki.

Ekspert: tworzenie szkół publicznych przez podmioty prywatne to kuriozum>>

"Wiele instytucji prawa oświatowego zakłada zatem, że funkcją publicznych szkół prowadzonych przez podmioty prywatne jest utrzymanie pojedynczych placówek, które, ze względu na rachunek ekonomiczny, były przeznaczone do likwidacji. Przepisy nie są jednak dostosowane do sytuacji, w której to takie placówki stają się podstawą polityki oświatowej jednostki samorządu terytorialnego."  -  tłumaczy rzecznik i chce, by MEN zajęło stanowisko w tej sprawie.

Przekazanie szkoły stowarzyszeniu - wymogi formalne uchwały>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł