W tym roku zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia, obejmując sześć dni roboczych. W tym czasie rodzice mogą oczekiwać od szkół zapewnienia dzieciom opieki. Nie będzie jeszcze obowiązywać znowelizowana definicja wypoczynku, zatem szkoły nie będą mogły go zorganizować. Nie będą to także dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w rozumieniu § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.), zatem szkoły nie będą zobowiązane do zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
Tak więc przepisy nie obligują dyrektora do organizowania podczas tegorocznej przerwy świątecznej zajęć dla uczniów jego placówki. Jeśli jednak rodzice zgłoszą taką potrzebę, dyrektor – wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom – może zaproponować opiekę dla uczniów w oparciu o funkcjonujące w szkole rozwiązania (świetlica, dożywianie).

Nauczyciele o obowiązku prowadzenia zajęć w czasie przerwy świątecznej: nie jesteśmy niańkami>>

Taką interpretację przepisów przedstawiła już w 2009 r. Krystyna Szumilas, wówczas sekretarz stanu w MEN.
Jak widać, zorganizowanie zajęć dla uczniów w ferie i podczas przerwy świątecznej nie jest wcale proste. Należy pokonać bariery w postaci zakazu pracy nauczycieli podczas przysługującego im urlopu, zadbać o dopełnienie wszelkich formalności związanych z organizacją wypoczynku, zapewnić uczniom dowóz i ewentualnie wyżywienie oraz poradzić sobie z luką prawną w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego. Jeśli nam się to uda, pozostaje zatroszczyć się o atrakcyjną ofertę, żeby szkoła nie była tylko przechowalnią, ale zapewniając opiekę, jednocześnie dostarczała okazji do zabawy, wypoczynku i rozwoju.

Nowe przepisy nie zmuszą do pracy w ferie>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł