Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków nowelizując ustawę o...
PAP
30.12.2015
Sejmowe komisje jednogłośnie poparły poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty...
PAP
30.12.2015
Dyrektor szkoły musi przedstawić radzie pedagogicznej projekt budżetu szkoły. Opinia wydana przez...
Bożena Barszczewska
30.12.2015
Do 14 stycznia 2016 r. samorządy muszą podać ostateczne dane potrzebne do wyliczenia kwot subwencji...
Monika Sewastianowicz
29.12.2015
Trwa walka o utrzymanie szkół z polskim językiem nauczania na Litwie - alarmuje rzecznik praw...
Monika Sewastianowicz
29.12.2015
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawiesiło nabór wniosków do rządowego programu, z którego...
Monika Sewastianowicz
29.12.2015
Wydany przez MEN Nasz Elementarz wyrównuje dostępność podręczników wśród uczniów, odciąża budżet...
PAP
29.12.2015
Czas, jaki miały placówki wsparcia dziennego, by dostosować się do nowych zasad, w tym wymogów...
PAP
29.12.2015
Nie ma potrzeby finansowania uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą w wysokości kwoty...
Monika Sewastianowicz
29.12.2015
Kary w zawieszeniu też nie powinny podlegać zatarciu, jeżeli orzeczono je za popełnienie...
Monika Sewastianowicz
29.12.2015
Tak trudnej operacji nie prowadzi się bez gruntownego zaplanowania, a zmian nie powinno wprowadzać...
Monika Sewastianowicz
29.12.2015
Sąd Najwyższy nie ma kontroli judykacyjnej nad orzeczeniami wydawanymi w trybie Konwencji haskiej...
Monika Sewastianowicz
28.12.2015
Zakaz sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia elektronicznych papierosów, ograniczenia w zakresie...
PAP
28.12.2015
Rzecznik praw obywatelskich będzie monitorwał prace nad procedurą odwoławczą od wyników matur....
Monika Sewastianowicz
28.12.2015
Od początku przyszłego roku w Szczecinie ruszy program wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi; 500 zł...
PAP
28.12.2015
Tysiąc złotych miesięcznie przez rok otrzymają od stycznia rodziny, którym urodzi się dziecko, a...
PAP
28.12.2015
Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejm zajmie się ustawą o systemie oświaty dotyczącą...
Monika Sewastianowicz
28.12.2015
Parlament zakończył prace nad ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Teraz trafi do podpisu...
Monika Sewastianowicz
28.12.2015
Jeżeli nie ma rady szkoły, organ prowadzący powinien zwrócić się w sprawie opinii dotyczącej...
Bożena Barszczewska
28.12.2015
Asystent powinien świadczyć pracę w czasie, kiedy świadczą ją pracownicy szkoły podstawowej. A...
Piotr Gąsiorek
24.12.2015
Resort sprawiedliwości przygotował projekt ustawy mającej zapobiegać przestępstwom na tle...
Monika Sewastianowicz
24.12.2015
Nie ma przepisów szczególnych odnoszących się do kwestii publicznego podawania przez nauczycieli...
Bożena Barszczewska
24.12.2015
Nie można burzyć systemu, który funkcjonuje przez 15 lat i znalazł już swoje miejsce. Spowoduje to...
Monika Sewastianowicz
23.12.2015
Póki co nie ma szans na istotne zmiany w Karcie Nauczyciela - mówi Marek Olszewski, przewodniczący...
Monika Sewastianowicz
23.12.2015
Studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. Maksymalny dochodu...
Monika Sewastianowicz
23.12.2015
Wprowadzenie programowania w nauczaniu informatyki i zapewnienie szerokopasmowego Internetu we...
PAP
23.12.2015
Maturzyści będą mogli odwoływać się od oceny ich egaminu do niezależnych ekspertów. MEN chce...
PAP
23.12.2015
W sytuacji niezabezpieczenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego odpowiednich środków...
Krzysztof Lisowski
23.12.2015
23 grudnia rozpoczyna się bożonarodzeniowa przerwa świąteczna w szkołach. Potrwa do 4 stycznia....
PAP
23.12.2015
Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej...
PAP
22.12.2015