Skarżąca, która przegrała konkurs na dyrektora jednej z warszawskich podstawówek, argumentowała, że doszło do naruszenia procedur przy wyłanianiu członków komisji konkursowej. Sąd przyznał jej rację.
– Jeżeli jeden z elementów postępowania konkursowego był nieprawidłowy, to dalsze działania komisji konkursowej nie mogą go legalizować – uzasadniała wyrok Izabella Kulig-Maciszewska, sędzia NSA.

XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli już w październiku>>

Błąd popełniła rada rodziców - swojego przedstawiciela wybrała bowiem drogą elektroniczną w głowaniu jawnym, podczas gdy regulamin nakazywał przeprowadzenie głosowania tajnego na zebraniu rodziców. Konkurs unieważniono.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 14 września 2015 r. na podstawie wyroku:  I OSK 659/15.

Kandydat na dyrektora nie zaskarży uchwały komisji konkursowej do WSA>>