Ponad cztery i pół godziny trwało w sobotę obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące nowelizacji...
PAP
10.01.2016
Rada pedagogiczna też może w szczególnych przypadkach zainicjować procedurę oceny pracy nauczyciela...
Piotr Gąsiorek
09.01.2016
W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 nakłady na naukę wynoszą 8 263 287 tys. zł. z czego ponad...
PAP
08.01.2016
Rzecznik praw dziecka apeluje o intensyfikację działań zapobiegających rozwojowi epidemii próchnicy...
Monika Sewastianowicz
08.01.2016
Gmina może zapewnić dzieciom dodatkowe posiłki, płacąc za to ze swojego budżetu. Nie wymaga to...
PAP
08.01.2016
Minister edukacji Anna Zalewska spotka się w poniedziałek z przedstawicielami rodziców prowadzących...
PAP
08.01.2016
Minister edukacji narodowej spotkała się z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego. Głównym...
Paweł Zuń
08.01.2016
Całość środków na edukację w 2016 r. wyniesie blisko 45,9 mld zł, w tym subwencja oświatowa...
PAP
08.01.2016
Rząd PiS ma problem: likwidując gimnazja, musiałby zamknąć też te katolickie. Ze środowisk...
PAP
08.01.2016
Prostsze procedury związane z uznawaniem w Polsce kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą i...
PAP
08.01.2016
Podstawową przyczyną trudności w zbudowaniu dobrej współpracy między przedszkolem a psychologiem...
Monika Sewastianowicz
08.01.2016
Gminy nie muszą na razie przekształcać oddziałów przedszkolnych w szkołach. Mogą działać na...
Monika Sewastianowicz
07.01.2016
Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania propozycji zmian w programie Studia dla...
Monika Sewastianowicz
07.01.2016
Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków przewiduje znowelizowana...
PAP
07.01.2016
Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko b. sekretarce z łukowskiego zespołu szkół. Według...
Monika Sewastianowicz
07.01.2016
Szanujemy dokonany przez rodziców wybór formy nauczania swoich dzieci w tzw. edukacji domowej -...
Monika Sewastianowicz
07.01.2016
W części podlaskich szkół nie ma w czwartek zajęć, w południowo-wschodniej części regionu nieczynne...
PAP
07.01.2016
To powrót do czasów PRL - komentują zapowiadaną przez PiSreformę liceów eksperci z uczelni...
Monika Sewastianowicz
07.01.2016
O mniejszościach, ale też o tym, czym są stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja - uczyła się...
PAP
07.01.2016
Ocenę z religii uzyskaną w trakcie uczęszczania na religię poza szkołą traktuje się w identyczny...
Bożena Barszczewska
07.01.2016
Olsztyńskie kuratorium oświaty weryfikuje na nowo 723 prace gimnazjalistów, którzy brali udział w...
PAP
05.01.2016
Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od...
Monika Sewastianowicz
05.01.2016
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła swoje plany na 2016 r. Aż dziewięć kontroli będzie dotyczyć...
Monika Sewastianowicz
05.01.2016
Uczelnia nie ma prawa ograniczania możliwości studiowania na kierunku fizjoterapia osobom...
Monika Sewastianowicz
05.01.2016
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek...
Monika Sewastianowicz
05.01.2016
MEN obniża subwencje dla dzieci uczących się w domu. Prawnicy i rodzice biją na alarm - pisze Nasz...
PAP
05.01.2016
Zmiana nazwy szkoły, związana jedynie z poszerzeniem oferty programowej o oddział dwujęzyczny, nie...
Anna Dudrewicz
05.01.2016
Na doskonalenie nauczycieli w 2016 r. organ prowadzący wyodrębni się 1% planowanych rocznych...
Agnieszka Kosiarz
05.01.2016
Stopa bezrobocia wśród niedawnych absolwentów szkół w Polsce jest niższa niż średnia dla Unii...
PAP
04.01.2016
Wycofanie się z obniżenia wieku obowiazku szkolnego spowoduje, że etatów może zabraknąć dla 135...
Monika Sewastianowicz
04.01.2016