W piątek, w Auli dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się gala, na której...
Monika Sewastianowicz
15.10.2015
Uczniowie najmłodszych klas w szkolnych świetlicach poznają zasady bezpiecznego korzystania z...
PAP
15.10.2015
Prezydent podpisał ustawę o systemie oświaty, która reguluje zasady organizacji wypoczynku dzieci i...
PAP
15.10.2015
Wymogi stawiane kandydatom na dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich są zbyt...
Monika Sewastianowicz
15.10.2015
Jednym z założeń programu, który podpisał prezydent Ukrainy, jest uznanie Ukraińskiej Powstańczej...
Monika Sewastianowicz
15.10.2015
Zakopiańska Szkoła Mistrzostwa Sportowego, której absolwentami są skoczek Kamil Stoch i biegaczka...
PAP
15.10.2015
Nauczyciele mają tylko pozorny wpływ na wybór programu wychowania do życia w rodzinie, do użytku...
15.10.2015
Królowa Belgów Matylda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziły w środę warszawskie...
PAP
15.10.2015
Kiedy Internet przynosi korzyści dzieciom i młodzieży? - to temat jednego z wykładów II Kongresu...
Monika Sewastianowicz
14.10.2015
Dziwna to sytuacja, gdy minister chce rozmawiać ze związkami zawodowymi, a związki nie chcą...
PAP
14.10.2015
Dyskryminacja w szkołach wciąż jest problemem, przeciwdziałanie jej wymaga współdziałania...
PAP
14.10.2015
To kryterium pozaustawowe, przypadkowe, niezapewniające odpowiedniej ochrony rodzinie i dziecku tak...
Monika Sewastianowicz
14.10.2015
Książki o tematyce oświatowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl w...
Jacek Górski
14.10.2015
Zwiększenia nakładów na edukację, w tym podwyżek dla nauczycieli domagają się uczestnicy...
PAP
14.10.2015
Premier Ewa Kopacz opowiedziała się w środę za zniesieniem powszechnie obowiązującego egzaminu...
PAP
14.10.2015
Do Sejmu wpłynął już rządowy projekt ustawy budżetowej na 2016 r. Nie przewidziano w nim jednak...
Monika Sewastianowicz
14.10.2015
Polscy pedagodzy powinni mieć zapewnione coraz lepsze warunki do pełnienia swoich obowiązków....
PAP
14.10.2015
Przepisy o akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli będą dostosowane do nowych regulacji o...
Monika Sewastianowicz
14.10.2015
Samorządowcy chcą mieć prawo do wstrzymywania wypłat dotacji dla placówek, które nie zgodzą się na...
Monika Sewastianowicz
14.10.2015
Tylko w tym roku ponad 5 tys. ukraińskich nauczycieli zostanie przeszkolonych w ramach polskiego...
PAP
14.10.2015
Poczucie prestiżu społeczno-zawodowego polskich nauczycieli zależy od wielkości miejscowości, w...
PAP
14.10.2015
Nauczycieli jest w Polsce ponad 670 tys., ponad 82 proc. z nich to kobiety, średnia wieku polskiej...
PAP
14.10.2015
Doraźne kontrole kuratorów w ramach nadzoru pedagogicznego w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych...
Paweł Zuń
14.10.2015
Pani Katarzyna bardzo skutecznie opiekuje się dziećmi, które tego najbardziej potrzebują. Czapki z...
Monika Sewastianowicz
13.10.2015
Większa liczba praktyk w zakładach pracy to sposób na poprawę efektywności szkolnictwa zawodowego....
13.10.2015
Pod koniec tego roku ukaże się pierwsze od ponad dwóch wieków wydanie Ustaw KEN. Z tej okazji...
Paweł Zuń
13.10.2015
Punkty w konkursie ofert gabinetów stomatologicznych ubiegających się o kontrakt z NFZ powinny być...
Paweł Zuń
13.10.2015
Szkoły i przedszkola z Poznania prowadzą zbiórkę kasztanów, które potem sprzedadzą chińskiej spółce...
Monika Sewastianowicz
13.10.2015
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała zbiory przykładowych zadań na sprawdziany i...
Monika Sewastianowicz
13.10.2015
Włoscy nauczyciele otrzymają w październiku dodatek w wysokości po 500 euro na poprawę swych...
PAP
13.10.2015