Koniec z obowiązkiem szkolnym sześciolatków
Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która przywraca rodzicom sześciolatków prawo do decydowania, czy ich dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone zostaje prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego.
Sześciolatek będzie mógł rozpocząć naukę w szkole, jeżeli odbył roczne przygotowanie przedszkole. Te dzieci, które nie chodziły do przedszkola będą musiały uzyskać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo nowela daje rodzicom sześciolatków, które w 2016 r. obowiązkowo rozpoczęły naukę w szkole, prawo do powtórnego zapisania dziecka do pierwszej klasy.

Akademia Rozwoju Szkoły już w lutym 2016 r.>>

Kurator skontroluje plan doskonalenia nauczycieli
Zmieniają się też kompetencje kuratora oświaty - będzie on miał prawo zawetowania uchwały o likwidacji szkoły. Przywrócony zostaje też obowiązek uzyskania pozytywnej opinii kuratora w przypadku udzielenia przez samorząd zezwolenia na założenie przez osobę fizyczną lub prawną publicznej szkoły lub placówki oświatowej. Ma to zapobiegać wyzbywaniu się zadań oświatowych przez samorządy.
W nowelizacji ustawy o systemie oświaty znalazł się przepis przywracający obowiązek opiniowania przez kuratora oświaty planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Ustawa daje także ministrowi edukacji prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

Wyższa dotacja przedszkolna
Gminy dostaną więcej pieniędzy na finansowanie wychowania przedszkolnego. Ma to związek z przywróceniem poprzednich zasad dotyczących obowiązku szkolnego sześciolatków. Nowe przepisy zakładają, że kwota dotacji w 2016 r. wynosić będzie 1370 zł. W 2015 r. suma ta wynosiła 1305 zł.

Senat za zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków>>

Niższa subwencja na uczniów uczących się w domu
Subwencja oświatowa w 2016 r. wzrośnie o ok. 103 zł - zmianę wprowadza obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. poz. 2294). MEN wyliczyło, że w 2016 r. standard A wyniesie 5.362 zł. Będzie zatem 2 proc. (ok. 103 zł) wyższy od obowiązującego w 2015 r. (5258,68 zł).

Subwencja w 2016 r. wyższa o 103 zł>>


Podwyżka subwencji nie będzie jednak dotyczyć wszystkich uczniów - samorządy dostaną mniej pieniędzy na uczniów, którzy uczą się w domu. Kwota subwencji na takiego ucznia w 2016 r. stanowić będzie w przybliżeniu 0,6 kwoty subwencji naliczanej na pozostałych uczniów. MEN tłumaczy, że koszty edukacji domowej są dużo niższe.

Niższa subwencja dla dziecka uczącego się w domu>>

Nauczyciel bez godzin karcianych

MEN zapowiedział, że na początku roku spełni zgłaszany od lat postulat likwidacji tzw. godzin karcianych. Początkowo zmiana miała znaleźć się w projekcie nowelizacji znoszącej obowiązek szkolny sześciolatków, rząd zapowiedział jednak, że przygotuje odrębny projekt noweli w tej sprawie. Jak wyjaśniła minister edukacji zmiany będą obowiązywać od 1 września 2016 r., ponieważ natychmiastowe wprowadzenie nowych przepisów mogłoby zaburzyć pracę szkół.

Zalewska: w styczniu projekt dot. likwidacji godzin karcianych>>

Budżet bez zmian dla nauczycieli
Nie wygląda na to, by w 2016 r. pedagodzy mogli liczyć na podwyżki - zarówno ustawa okołobudżetowa, jak i budżet na 2016 r. utrzymują dotychczasowe kwoty bazowe służące do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wyliczany będzie na podstawie kwoty bazowej ustalonej na styczeń 2012 r. (tj. 2618,10 zł).
W ustawie budżetowej corocznie ustala się kwotę bazową, na której podstawie wylicza się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli - ona również utrzymana zostanie na poziomie sprzed czterech lat - wyniesie  2.717,59 zł.

Rząd zatwierdził budżet na 2016 r. Żadnych podwyżek dla nauczycieli>>

Rząd kontynuwał będzie także zapowiadany przez siebie pakiet reform związanych z powrotem do poprzedniego systemu kształcenia.

Zalewska: likwidacja gimnazjów najwcześniej za 2 lata>>

Znacznym zmianom ulec może również sposób funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych. Rząd planuje likwidacje profilowanych klas w liceach i zwięszenie liczby godzin historii Polski. Uczniowie mają ponadto zyskać nowe możliwości odwołania się od wyników matury.

Nowa wizja liceów: dużo historii i koniec z profilowaniem klas>>
Zmiany dotyczące odwołań od matury pod nadzorem RPO>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł