W ustawie budżetowej corocznie ustala się kwotę bazową, na której podstawie wylicza się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli. Według projektu budżetu na 2016 r. zostanie ona utrzymana na poziomie z września 2012 r. i wyniesie 2.717,59 zł. Oznacza to, że nauczyciele nie mogą się spodziewać podwyżek w całym 2016 r. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że nie otrzymają ich także w roku szkolnym 2016/2017 (rozporządzenie ws. wynagrodzenia nauczycieli MEN ogłasza zwykle pod koniec wakacji, opierając się na kwocie bazowej z ustawy budżetowej).

Podwyżki dla nauczycieli w 2016 r.? 2 mld zł na wynagrodzenia w budżetówce>>

Zmian w wynagrodzeniach nauczycieli nie przewiduje też ustawa okołobudżetowa na przyszły rok. Po raz kolejny odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wyniesie 2 879,91 zł.
Zaproponowano również, aby w roku 2016, analogicznie jak w roku 2015, wprowadzić przepis umożliwiający elastyczne planowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł