Takie zapisy znalazły się w założeniach do projektu budżetu na przyszły rok.
"W 2016 r. przewiduje się przeznaczyć dodatkowe środki na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte „zamrożeniem”. W konsekwencji dodatkowe koszty dla budżetu państwa wyniosą około 2 mld zł." - czytamy w uzasadnieniu.
Nie sprecyzowano, czy oznacza to podwyżki również dla nauczycieli, ale - jako że to w ustawie budżetowej określa się podstawy wyliczania pensji pedagogów - istnieje taka możliwość.

Kolejny rok bez podwyżek dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane>>

Z racji, że rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń w roku szkolnym 2015/2016 już zostało podpisane, można spekulować, ewentualnej waloryzacji pensji pedagogów dokonano by prawdopodobnie od września 2016 r.
Zwiększenia nauczycielskich pensji domagają się związki zawodowe. ZNP zwracało się w tej sprawie do premier i minister edukacji. Oświatowa "Solidarność" zapowiada natomiast strajk, w przypadku, gdy rząd nie uwzględni jej postulatów.

Oświatowa „S” zapowiada strajk we wrześniu>>