Nowelizacja doda do ustawy nowy przepis - art. 16a, który umożliwi dyrektorowi szkoły odroczenie obowiązku szkolnego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie to możliwe aż do roku szkolnego, w którym dziecko skończy 9 lat. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba takiego odroczenia. Opinie, tak jak dotychczas, będą mogły być wydawane przez poradnie publiczne oraz niepubliczne.
Dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny, będą mogły kontynuować przygotowanie przedszkolne.

 

Likwidacja godzin karcianych i obowiązku szkolnego sześciolatków - zmiany w prawie oświatowym w 2016 r.>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł