Preferencja przysługuje zarówno tym, którzy sami ponoszą koszty związane z opieką na dziećmi, jak i tym, którzy nabywają usługi od innego podmiotu. Wydatki na opiekę nad dziećmi pracowników mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, jeżeli przedsiębiorca nie uzyskał zwrotu z innego źródła (np. nie pokrył kosztów z pieniędzy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
Celem zmian jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi i stworzenie nowych miejsc pracy.

Dyrektor gminnego przedszkola nie poprowadzi samorządowego żłobka>>

Dowiedz się więcej z czasopisma
Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł