Wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału wylicza się przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2016 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2016 r. standard A wyniesie 5.362 zł. Będzie zatem 2 proc. (ok. 103 zł) wyższy od obowiązującego w 2015 r. (5258,68 zł).
W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono m.in. wyższą wagę dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży o wartości 0,12 (wyodrębniono nową wagę P10).
Wprowadzono również wyższą wagę o wartości 0,23 dla uczniów szkół zawodowych – P11. Natomiast dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, wyodrębniono nową wagę P12 o wartości 0,08.
O połowę wzrośnie także wartość wagi dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Waga ta została wprowadzona po raz pierwszy w 2014 r. w związku z m.in. ustawowym wprowadzeniem limitów uczniów w oddziałach klas I–III szkół podstawowych. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Przekazanie wszystkich szkół lekarstwem na problemy z finansowaniem oświaty?>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł