Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2016 roku ponad 200 kontroli planowych. Tematy obejmą główne obszary funkcjonowania państwa, sprawy kluczowe dla obywateli i sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
Oprócz kontroli planowych Najwyższa Izba Kontroli podobnie, jak w  każdym roku przeprowadzi w kilkuset podmiotach również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. Liczba kontroli doraźnych z reguły niemal dwukrotnie przewyższa liczbę kontroli planowych.
Najwięcej kontroli NIK zaplanowała w działach: administracja publiczna (14 kontroli), zdrowie (13 kontroli), oświata i wychowanie (9 kontroli), środowisko, gospodarka i sprawy wewnętrzne (po 7 kontroli w każdym z działów).
Kontrole w oświacie dotyczyć będą przede wszystkim przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. NIK ma zamiar sprawdzić, czy warunki kształcenia kandydatów na nauczycieli oraz pierwsze lata w szkole zapewniają uzyskanie kompetencji niezbędnych w pracy pedagoga.
Kolejna kontrola wykaże, czy program cyfryzacji szkół przynosi oczekiwane rezultaty.
Na 2016 r. NIK zaplanował także sprawdzenie, jak polskie szkoły radzą sobie z przeciwdziałaniem zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży, a przede wszystkim, czy zapewniają podopiecznym odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

Obowiązek szkolny dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na nowych zasadach>>

  

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Oświatowe z serii Meritum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł