Rzecznik stoi na stanowisku, że konieczne jest rozszerzenie dyspozycji art. 106a Kodeksu karnego o sprawców, wobec których orzeczono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz rozszerzenie katalogu przestępstw wskazanych w powyższym przepisie o przestępstwa przeciwko małoletnim popełnione z użyciem przemocy.
Obecnie instytucji zatarcia nie stosuje się tylko w przypadku, gdy wobec sprawcy orzeczono karę pozbawienia wolności bez jej zawieszenia.

Szkoła sprawdzi przeszłość pracownika>>