Ustawa ma powołać do życia rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. Część danych będzie dostępna bez ograniczeń na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, a dostęp do pozostałych uzyskają instytucje publiczne.
Nowe przepisy zobowiążą podmioty, które sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą do sprawdzania, czy ich pracownicy nie figurują w ww. bazach danych.
"Obowiązek ten będzie więc stanowił kolejny aktywny czynnik ochrony przed przestępczością na tle seksualnym chronić przede  wszystkim małoletnich. Jednocześnie stworzono nowy rodzaj  wykroczenia penalizujący dopuszczenie do pracy lub do innej działalności związanej z  wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę, której dane są  zamieszczone w Rejestrze" - podkreślają wnioskodawcy.

Zaświadczenie o niekaralności konieczne, by pracować na koloniach>>