Skarga dotyczyła decyzji Rektora Wyższej Szkoły Fizjoterapii o skreśleniu z listy studentów niepełnosprawnej, słabowidzącej studentki. Sąd uwzględnił argumentację RPO, który podkreślał, że art. 190 Prawa o szkolnictwie wyższym nie mógł być podstawą do skreślenia studentki z listy studentów, gdyż wśród przesłanek wymienionych w tym przepisie nie wymieniono okoliczności podanych przez Rektora w decyzjach (tj. "niezgodność z warunkami rekrutacyjnymi" oraz konieczność "usunięcia wadliwości decyzji o przyjęciu w poczet studentów").
""Uczelnia nie ma prawa ograniczania możliwości studiowania na kierunku fizjoterapia osobom posiadającym umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności, szczególnie w sytuacji, gdy uzyskały zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku." - argumentował rzecznik, któremu sąd przyznał rację.

 

WSA: najbliższa szkoła musi realizować zalecenia dotyczące niepełnosprawności dziecka>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł