Rząd uznał, że ze względu na deflację przyszłoroczna waloryzacja rent, emerytur i świadczeń będzie dla ich beneficjentów niezauważalna, stąd pomysł wypłaty jednorazowego dodatku do kwot nieprzekraczających 2000 zł.
Według projektu udostępnionego na stronie RCL, podstawę obliczenia dodatku stanowić będzie kwota świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot oraz innymi świadczeniami wypłacanymi przez organy emerytalno-rentowe.
Dodatek wyniesie:
- 350 zł dla osób, które otrzymują świadczenia w wysokości do 900 zł,
- 300 zł dla osób otrzymujących od 900 do 1100 zł,
- 200 zł dla osób otrzymujących od 1100 do 1500 zł,
- 100 zł dla osób otrzymujących od 1500 do 2000 zł.
Wypłata pieniędzy zaplanowana została na marzec 2016 r.

Sąd: świadczenie kompensacyjne także przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron>>