1. Kalendarz Dyrektora Szkoły 2015/2016.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2015.
Organizacja roku szkolnego; zadania dyrektora szkoły i nauczyciela, z podziałem na miesiące i dni; najważniejsze akty prawne z zakresu oświaty wraz z publikatorami (ustawy; rozporządzenia rady ministrów i MEN; sprawy kadrowe, zatrudnienia i wynagrodzenia); ważne adresy i telefony; wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych; telefony zaufania; numery kierunkowe w Polsce i w Europie; miejsce na notatki.

 2. Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii Meritum.
Autor: Piotr Gąsiorek.
Rok wydania: 2015.
Książka przedstawia wszystkie kompetencje, w które wyposażona jest rada pedagogiczna, a także zawiera ponad sto czterdzieści wzorów uchwał rady pedagogicznej.

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.
Autor: Lidia Marciniak.
Rok wydania: 2015.
Publikacja ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań nauczycieli kwalifikują się do zastosowania kar porządkowych, a jakie z nich pociągają za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Rachunkowość jednostek oświatowych.
Autor: Monika Kaczurak-Kozak.
Rok wydania: 2014.
Książka zapewnia szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów, z jakimi stykają się księgowi jednostek oświatowych podczas wykonywania codziennych obowiązków. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Karta Nauczyciela. Komentarz.
Autorzy: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska.
Rok wydania: 2014.
Komentarz jest dziełem specjalistów - radców prawnych, posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w obsłudze prawnej administracji oświatowej, a także praktykę w przygotowywaniu rozwiązań legislacyjnych oraz stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego. Publikacja stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. 

Fragment publikacji (.pdf)